Ny kunnskapsbase

Publisert

LHBT-senteret lanserte tirsdag 25. juni nettsiden lhbt.no, en kunnskapsbase senteret har jobbet med kontinuerlig siden oppstarten.  Lhbt-basen er et verktøy som står sentralt i senterets formidlingsarbeid og skal være er en søkbar kunnskapsbase med tilgang til forskning og litteratur på lhbt-feltet. – Vårt mål er at alle offentlig ansatte skal vite hva lhbt betyr og ha kunnskap om hva de må gjøre i sin jobb for å inkludere denne delen av befolkningen, sier direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald. LHBT-senteret har siden oppstarten i 2011 utlyst mange forskningsprosjekter for å oppdatere kunnskapen om levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.– Jeg er veldig stolt og glad for at vi fikk lhbt.no opp å gå til Skeive dager, sier prosjektleder Hanne Grasmo, som sammen med seniorrådgiverne Hans Wiggo Kristiansen og Bjørn Lescher-Nuland og rådgiver Julie Jacobsen utgjør LHBT-senteret. LHBT-senteret har ansvaret for å samle og spre kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, følge med på levekårene for disse gruppene og være en pådriver for at myndigheter og offentlige tjenester skal inkludere lhbt-perspektivet.– Da LHBT-senteret startet opp satte vi oss et mål om at man på lhbt.no skal kunne finne all norsk forskning som er gjort siden 1957. Det målet befinner seg fortsatt et sted oppe i stjernehimmelen, og vi er ikke der ennå. Men med hjelp og bidrag fra organisasjoner og andre aktører håper vi å komme i mål. Det er først og fremst lenker til andres forskning du vil finne på siden, også til viktige nye internasjonale rapporter. I tillegg kan du slå opp i lhbt-ordlista og lese LHBT-senterets egne informasjonsartikler.– På lhbt.no har vi samlet kunnskap som vi skal gjøre tilgjengelig. Det har vært gjort mye forskning på homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge, men når man ser på mange av de tiltak og handlingsplaner som det offentlige har satt i gang, så referer de til Novarapporten 1999. Den rapporten er en velkjent gjenganger - ikke for at det ikke er gjort forskning etter den tid, men det har vært forsket litt her og litt der. En av oppgavene til LHBT-senteret er å gi råd og å peke på hvilke områder det trengs mer forskning, sier Hanne Grasmo. Den nye diskrimineringsloven om seksuell orientering og kjønnsidentitet, som ble vedtatt i Stortinget 11. juni i år, stiller store krav til arbeidsgivere om å arbeide aktivt for å inkludere lhbt-personer,- Loven er på plass for å hindre diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Nå skal vi sørge for at arbeidsgivere, myndigheter og offentlige tjenester kan få kunnskap om hva slags utfordringer denne befolkningsgruppen møter. Derfor samler nå LHBT-senteret norsk forskning om lhbt på ett sted, sier Mari Trommald.

Mer informasjon:

lhbt.no