Marie Pernille Sivertsen (29) vil at Skeiv Ungdom skal bli en tydelig premissleverandør. I helgen ble hun valgt til ny leder.

Eirik Rise tok over som leder på landsmøtet i april 2015 da Line Halvorsrud takket av etter to år i lederposisjon. Rise var innstilt til ledervervet av valgkomiteen i forkant av helgens landsmøte, men valget gikk ikke i hans favør.

Et mindretall i valgkomiteen innstilte Marie Pernille Sivertsen som ny leder. Landsmøtet måtte så velge blant to kandidater – og valget gikk i Sivertsens favør.
– Jeg er skuffet på egne vegne, uttalte Eirik Rise til Blikk Nett etter at valgresultatet var klart.

– Men samtidig byr det på nye muligheter. Jeg har mange ting jeg lenge har hatt lyst å ta tak i, og jeg har vært med i Skeiv Ungdom i sju år nå, sier Rise, som ønsker den nye lederen lykke.
– Jeg håper hun klarer å ta vare på alt det som er bygget opp. Skeiv Ungdom er en fantastisk organisasjon med mange flotte mennesker som fortjener det aller beste.

– Vil du være tilgjengelig for Skeiv Ungdom selv om du nå går av som leder?
– Det er alltid lov å spørre, men akkurat nå tror jeg at det skal bli godt med en pause, avslutter Eirik Rise.

Tydelig lederskap
Den nye lederen kom nærmest som lyn fra klar himmel.
– Jeg det kan man vel godt si, bekrefter Marie Pernille Sivertsen overfor Blikk Nett etter valget søndag 24. april.

Sivertsen er 29 år gammel, oppvokst i Oslo og har en far fra Marokko. Hun har den siste tiden arbeidet hos OBOS, og har før det studert i Tromsø. Hun har sittet i Skeiv Ungdoms sentralstyre to perioder tidligere og har lang organisasjonsbakgrunn, blant annet fra AUF.

Hun meldte seg selv som kandidat til ledervervet i forkant av landsmøtet i helgen, men et nytt ansikt i organisasjonen er hun ikke.
– Jeg har sittet i Skeiv Ungdoms sentralstyre tidligere, samt i flere utvalg og arbeidsgrupper i organisasjonen.

– Hva slags leder vil du være for Skeiv Ungdom.
– Akkurat nå er jeg bare i sjokk etter valget. Nå har jeg ny jobb og jeg skal bruke tid på å få oversikt over organisasjonen. Det største ansvaret som leder er å legge til rette for sentralstyret slik at de kan gjøre en god jobb. I tillegg er jeg opptatt av tydelig lederskap og inkluderende rammer i organisasjonen, sier Sivertsen til Blikk Nett.

Hun ønsker også at Skeiv Ungdom skal bli en tydelig premissleverandør på sine politikkområder.
– Jeg er særlig opptatt av den rivende utviklingen knyttet til kjønnsmangfold, avslutter Marie Pernille Sivertsen.

Skeiv Ungdoms sentralstyre består av:
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (26 år).
Politisk nestleder: Aleksander Sørlie (23 år).
Økonomiansvarlig: James Dickson (28 år).
1. styremedlem: Cecilie Marianne Andersen (24 år).
2. styremedlem: Camilla Mariell Olufsen (25 år).
3. styremedlem: Steffen August Brekka-Brandshaug (29 år).
1. vara: Tor Amund Voll Storaas (22 år).
2. vara: Ylva Wærenskjold (28 år).
3. vara: Kristoffer Odd Thomassen (20 år).
4. vara: Thea Børsum (19 år).