Ny leder i Skeiv Ungdom

Publisert

Marie Pernille Sivertsen (29) vil at Skeiv Ungdom skal bli en tydelig premissleverandør. I helgen ble hun valgt til ny leder. Eirik Rise tok over som leder på landsmøtet i april 2015 da Line Halvorsrud takket av etter to år i lederposisjon. Rise var innstilt til ledervervet av valgkomiteen i forkant av helgens landsmøte, men valget gikk ikke i hans favør. Et mindretall i valgkomiteen innstilte Marie Pernille Sivertsen som ny leder. Landsmøtet måtte så velge blant to kandidater – og valget gikk i Sivertsens favør.– Jeg er skuffet på egne vegne, uttalte Eirik Rise til Blikk Nett etter at valgresultatet var klart. – Men samtidig byr det på nye muligheter. Jeg har mange ting jeg lenge har hatt lyst å ta tak i, og jeg har vært med i Skeiv Ungdom i sju år nå, sier Rise, som ønsker den nye lederen lykke.– Jeg håper hun klarer å ta vare på alt det som er bygget opp. Skeiv Ungdom er en fantastisk organisasjon med mange flotte mennesker som fortjener det aller beste. – Vil du være tilgjengelig for Skeiv Ungdom selv om du nå går av som leder?– Det er alltid lov å spørre, men akkurat nå tror jeg at det skal bli godt med en pause, avslutter Eirik Rise.

Tydelig lederskap

Den nye lederen kom nærmest som lyn fra klar himmel.– Jeg det kan man vel godt si, bekrefter Marie Pernille Sivertsen overfor Blikk Nett etter valget søndag 24. april. Sivertsen er 29 år gammel, oppvokst i Oslo og har en far fra Marokko. Hun har den siste tiden arbeidet hos OBOS, og har før det studert i Tromsø. Hun har sittet i Skeiv Ungdoms sentralstyre to perioder tidligere og har lang organisasjonsbakgrunn, blant annet fra AUF. Hun meldte seg selv som kandidat til ledervervet i forkant av landsmøtet i helgen, men et nytt ansikt i organisasjonen er hun ikke.– Jeg har sittet i Skeiv Ungdoms sentralstyre tidligere, samt i flere utvalg og arbeidsgrupper i organisasjonen. – Hva slags leder vil du være for Skeiv Ungdom.– Akkurat nå er jeg bare i sjokk etter valget. Nå har jeg ny jobb og jeg skal bruke tid på å få oversikt over organisasjonen. Det største ansvaret som leder er å legge til rette for sentralstyret slik at de kan gjøre en god jobb. I tillegg er jeg opptatt av tydelig lederskap og inkluderende rammer i organisasjonen, sier Sivertsen til Blikk Nett. Hun ønsker også at Skeiv Ungdom skal bli en tydelig premissleverandør på sine politikkområder.– Jeg er særlig opptatt av den rivende utviklingen knyttet til kjønnsmangfold, avslutter Marie Pernille Sivertsen.

Skeiv Ungdoms sentralstyre består av:

Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (26 år).Politisk nestleder: Aleksander Sørlie (23 år).Økonomiansvarlig: James Dickson (28 år).1. styremedlem: Cecilie Marianne Andersen (24 år).2. styremedlem: Camilla Mariell Olufsen (25 år).3. styremedlem: Steffen August Brekka-Brandshaug (29 år).1. vara: Tor Amund Voll Storaas (22 år).2. vara: Ylva Wærenskjold (28 år).3. vara: Kristoffer Odd Thomassen (20 år).4. vara: Thea Børsum (19 år).