Ny leder, samme kurs

Publisert

Åshild Marie Vige (22) var før landsmøtet i helgen innstilt som ny leder i Skeiv ungdom.– Når man blir innstilt, så innstiller man seg samtidig på at det går som det går. Det er ikke noe jeg har tatt som en selvfølge, sier Vige til Blikk Nett. – I Skeiv ungdom har det vært tradisjon for at det er flere kandidater til de forskjellige vervene, men det har det ikke vært denne gangen, sier hun. Dermed ble det som valgkomiteen ønsket og Vige tar over ledervervet fra Espen Evjenth.For Åshild Marie Vige, som kommer fra Halden/Grimstad og nå bor i Oslo hvor hun studerer jus, har det ikke vært et mål å bli Skeiv ungdom-leder.– Nei, det har ikke vært et langsiktig mål for meg å bli leder av Skeiv ungdom. Det som er litt interessant er at jeg har identifisert meg selv som en person som driver med organisasjonsarbeid, ikke en som er politisk drevet. Selv om jeg også er opptatt av politikk. Hun har vært på utveksling for Skeiv Ungdom til Kenya, og er nå koordinator for neste utveksling. Tidligere har Åshild jobbet som regionssekretær for Natur og Ungdom. Nå sitter hun i internasjonalt utvalg i LLH og Skeiv Ungdom, og er styremedlem i LLH Oslo og Akershus. Hun er prosjektorientert og spesielt opptatt av av internasjonalt lhbt-rettighetsarbeid, hiv-spørsmål og trans-politikk.– Jeg kommer til å ta prosjektperspektivet med meg videre nå som jeg blir leder i Skeiv ungdom. Jeg mener det er kjempeviktig at jeg har den bakgrunnen, fordi som leder av en organisasjon som Skeiv ungdom er det viktig å kunne ta i et tak der det til en hver tid trengs. Ikke bare konsentrere seg om politikken. Vi er et lite sekretariat, så da er det en viktig erfaring. – På hvilke områder kan Skeiv ungdom bli flinkere?– Vi må bli flinkere til å synliggjøre det flotte arbeidet vi gjør, slik at man forstår at vi jobber for alle skeive, ikke bare for de som er medlemmer. På landsmøtet vedtok vi en strålende arbeidsplan som vi skal vise frem. Vi kan ikke bare sitte å holde den for oss selv. Vi må få folk til å forstå hvor viktig arbeidet vi gjør er, og til å se viktigheten av å bli medlem i Skeiv ungdom. Der har vi en jobb foran oss. Skeiv ungdom har i lang tid også hatt fokus på kjønnsidentitet og queerperspektiv.– Det er absolutt noe vi skal jobbe mer med, og å få det inn i politikken vår. Nå har vi heldigvis fått vedtatt at trans og kjønn skal være en av hovedsatsningene våre. Det mener jeg er kjempeviktig. Vi må vise at vi er en organisasjon også for de som har forskjellige kjønnsidentiteter, og at det er rom for dem. Det skal være nulltoleranse mot diskriminering og stigmatisering. Vi har vunnet mange formelle rettigheter for homofile og lesbiske, men på samme tid finnes det ikke noe diskrimineringsvern for transpersoner, og det er fortsatt definert som en psykisk lidelse. Det er utrolig mye vi kan jobbe med på akkurat det feltet. Hun tar nå over ledervervet etter Espen Evjenth og er full av beundring for sin forgjenger.– Espen og jeg kjenner hverandre godt. Men det er klart det er en skrekkblandet fryd å ta over etter han. Jeg har jo selv opplevd den flotte jobben han har gjort som leder, og det er noen tøffe fotspor å skulle følge. Samtidig så må jo jeg lage min egen vei og gjøre det jeg synes er riktig til en hver tid som leder. Espen har formet Skeiv ungdom som organisasjon gjennom sin innsats som leder, og det gjør jo min jobb mye lettere nå som jeg tar over. – Homobevegelsen har blitt kritisert for å være venstrevridd. Hva med Skeiv ungdom?– Nei. Innad i organisasjonen er det mange meninger ute og går, og folk har tilhørighet til både venstre- og høyresiden. Det ser vi jo på landsmøtet vårt, og generelt sett. Det Skeiv ungdom må være opptatt av er å drive god skeiv politikk uavhengig av hvem som fronter den i de politiske partiene. Men når det er sagt, så har jo ofte venstresiden vært først ute når det gjelder skeive politiske saker. Skeiv ungdom er også opptatt av og engasjert i hiv og aidsspørsmål.– Skeiv ungdom representerer en av gruppene som er mest utsatt for hiv, så derfor er det kjempeviktig for oss å vise overfor de av oss som er lever med hiv at de er hjertelig velkommen til oss. Skeiv ungdom har også vedtatt at vi skal jobbe aktivt mot straffelovens paragraf 155, og at vi følger UNAIDs råd på de punktene og jeg gleder meg til den dagen vi kan stå på Løvebakken å feire og vite at vi var med på å fjerne den paragrafen. – Hvorfor skal man bli medlem i Skeiv ungdom?– Det er kjempeviktig å bli medlem, slik at vi får vist folk i hele landet at vi eksisterer. Gjennom flere medlemmer vil det komme flere og sterke lokallag og vi vil nå ut til flere mennesker. Nå har vi lokallag bare i de største byene. Og vi vet jo at det er ute på landsbygda det er vanskeligst å være skeiv. – Når starter hverdagen som Skeiv ungdom-leder?– Jeg studerer jus, så den første måneden nå kommer jeg til å fokusere på eksamen. Men etter det er full fokus på Skeiv ungdom, sier Åshild Marie Vige til Blikk Nett.