Ny rasismedebatt

Publisert

Rasisme, homokultur og fremtiden for LLH er temaer i en ny debattserie som LLH arrangerer i høst.– Vi ønsker oss en arena der skeiv tematikk kan diskuteres, utformes og utfordres, sier Brita Møystad Engseth, nestleder i LLH. Det nyvalgte sentralstyret i LLH ser behovet for et åpent forum der saker som berører lhbt-befolkningen kan diskuteres.– Vi opplever at det er mange stemmer som trengs å bli hørt, og at vi har godt av å møte hverandre, høre på hverandres erfaringer og debattere de sakene vi er opptatt av. LLH står allerede bak flere slike debatter der Pride House under Oslo Pride i juni er det største og mest kjente arrangementet. Den nye debattrekka som har fått navnet Skeiv debatt er ikke et forsøk på å konkurrere ut Pride house.– Det skal være et sted der debatten kan gå gjennom hele året, sier Møystad Engseth. LLH håper å engasjere nye stemmer i debattene og slippe til andre aktører enn de som vanligvis er synlige i den skeive politikken og organisasjonslivet.– Vi har bevisst valgt å legge arrangementet til Kulturhuset i Oslo, et sted som ikke har typisk skeiv profil. Det gjør vi både for å åpne opp for flere deltagere, senke terskelen, men også fordi vi ønsker å sende et signal om at lhbt-temaer kan engasjere og oppta flere. Debattene er ikke bare åpne for tilhørere, publikum vil få muligheten til å delta og stille spørsmål. Selv om terskelen skal være lav for deltagelse mener LLH det er viktig å åpne for en reell debatt.– Vi har flere arenaer som er dialogbaserte og som snakker til vår egen skeive menighet. Denne gangen vil vi prøve en klassisk debatt der deltagerne i panelet ikke nødvendigvis er enige med hverandre, og der det heller ikke er et mål at man skal gå enige fra debatten, sier Møystad Engseth.

Rasisme på dagsorden

Første debatt ut i Skeiv debatt er «Regnbuerasisme?».Debatten ledes av journalist og forfatter Mala Wang- Naveen og stiller spørsmål om hvordan det er å være etnisk minoritet i lhbt-miljøet. Diskriminerer og usynliggjør en minoritet en annen? Er hvite skeive fordomsfulle mot ikke-hvite? Finnes det en skjult intoleranse i en bevegelse bygget på toleranse? Hvem eier definisjonsmakta i et minoritetsmiljø? Debatten går av stabelen 4. november kl. 18 på Kulturhuset, Youngstorget, Oslo.

Mer info: Regnbue-rasisme?