Ny vigselsliturgi vedtatt

Stort flertall for historisk vedtak.

Publisert

Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for det historiske vedtaket. Den nye liturgien kan benyttes allerede fra 1. februar og kommer i tillegg til den vigselsliturgien som ble vedtatt i 2003.

Flere av dem som stemte med flertallet hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel. Deres begrunnelse for å stemme sammen med flertallet, uttrykkes slik i vedtaket:

Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

– Jeg er svært takknemlig for denne liturgien. Den er en seier for kjærligheten og for ekteskapet som ramme rundt kjærligheten, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en kommentar til nettsiden til Den norske kirke.

Gunleiksrud Raaum forstår de sterke følelsene bak begge syn i saken, men er klar i sin konklusjon:

– Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Kirken rommer oss alle. Det viktigste er at alle mennesker fra nå av kan få gifte seg i kirken, sier lederen i Kirkerådet.

Bispemøtet har utarbeidet en veiledning til hvordan kirkens medarbeidere skal praktisere bruken av de nye vigsels- og forbønnsliturgiene.

Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien mener vedtaket, slik det er utformet, er av stor verdi for samholdet i kirken:

– Vi gir rom for ulike syn i et viktig læremessig spørsmål, slik vår kirke har praktisert i spørsmålet om kvinners prestetjeneste og gjengifte. Det er en tradisjon vi forplikter oss på, sier hun.

Bak vedtaket 30. januar ligger en lang historie med harde fronter mellom tilhengere og motstandere av kirkelig vigsel for likekjønnede par.

– Det vekker stor interesse fra andre kirker at vi som en stor luthersk kirke kan komme til denne løsningen i en sak der det er så stor uenighet. Vi viser nå at vi er en kirke, og ikke et politisk partis landsmøte, sa Borg biskop Atle Sommerfeldt i debatten før avstemningen.

Les den nye liturgien