Nye koster

Publisert

Espen Ophaug ble gjenvalgt som leder for LLH Oslo og Akershus under årsmøtet like før påske. Halvparten av det gamle styret  i LLH Oslo og Akershus (LLH OA) valgte å avslutte sine styreverv under årsmøtet like før påske. Espen Ophaug ble sittende som leder, mens Torunn Østli ble valgt som ny nestleder. I tillegg fortsetter Stein Runar Østigaard og Aasmund Vik. – Jeg er veldig fornøyd med det nye styret. Jeg tror vi har fått på plass et sterkt styre med ressurssterke folk, sier Ophaug. Tidligere Skeiv Ungdom-leder Ranveig Igraine Stava og Åshild Marie Vige er nye i styret. Det samme er Tore Holte Follestad, som tidligere har vært leder av LLH, Helseutvalget og Åpen Kirkegruppe. – Vi har en stor aldersspredning og det tror jeg er et stort pluss. Vi har Aasmund Vik som har erfaring fra tidlig 70-tall til de som er helt ferske

.

Det er en veldig spennende sammensetning av både eldre og yngre krefter.

Mer fokus på helse

På årsmøtet ble det også vedtatt nytt arbeidsprogram. Mye fokus for arbeidet i neste periode rettes mot helse, skoleinformasjon og eldre. – Vi vil fortsette å ha et stort fokus på skoleinformasjon i samarbeid med Skeiv Ungdom. Det viktige arbeidet i forhold til eldre ønsker vi også å fortsette med. Vi ser at det er et felt som trenger mye oppmerksomhet. Det nye og kanskje mest spennende, er at vi ønsker å gjøre lhbt-helse til et viktigere felt for LLH, forteller Ophaug. Blant annet ble det vedtatt å opprette et eget lhbt-helseforum som skal arbeide for å styrke LLH OA sitt helsearbeid. – Vi har ikke helt funnet ut hvordan vi skal gjøre det rent praktisk, men formålet er å tydeliggjøre LLH som aktør på helsefeltet, sier Ophaug.

Vil flytte

LLH OA flyttet til Majorstuen sammen med LLH og Skeiv Ungdom etter at de ble nødt til å flytte fra det Homohuset i Kongens gate i fjor høst. Der delte LLH OA lokaler med LLH, Blikk, Helseutvalget, Skeiv ungdom og Ungdomstelefonen. – Vi har ikke de mest ideelle lokalene for tiden. I Kongens gate hadde vi både aktivitetslokale og kafé som gjorde det lettere for oss å samle mennesker. Vi har allerede bestemt oss for å se etter mer egnede lokaler når kontrakten med gårdeieren på Majorstuen går ut.

Vil dere da se på muligheten for et nytt homohus?

– Vi i LLH ser gjerne på muligheten for å etablere homohus med andre aktører, men det viktigste for oss er å finne lokaler som er lett tilgjengelige og har gode muligheter for aktiviteter. Om andre vil være med på det, så er vi veldig glad for det, sier Ophaug til Blikk Nett.