Under LLHs landsstyremøte i helgen ble Bård Nylund formelt valgt som leder av organisasjonen. Den tidligere nestlederen har fungert som leder siden Karen Pinholt trakk seg fra lederjobben 1. janur i år. Cathrine Idsøe er ny nestleder.

I tillegg ble Torunn E. Østli valgt inn som nytt styremedlem i LLH.
– Idsøe og Østli vil bli en styrke for LLH og det arbeidet vi gjør. Vi har fått en solid og erfaren nestleder i Cathrine Idsøe, og jeg gleder meg veldig til å starte samarbeidet med henne, sier Bård Nylund i en pressemelding.

Nylund har vært nestleder siden landsmøtet 2010. Nå ser han fram til lederjobben.
– Jeg er glad for å ha fått denne tillitten. Det er nå jobben begynner, og med et fulltallig styre har vi de beste forutsetninger til å ta tak i de utfordringene landsmøtet har sagt vi skal jobbe med resten av perioden.

Den nye nestlederen Cathrine Idsøe er en gammel traver i LLH-sammenheng. Idsøe er opprinnelig fra Stavanger og har hatt styreverv både i LLH Bergen og Hordaland og LLH Trøndelag. Hun har også sittet i styret til Helseutvalget i flere år. Til daglig er Idsøe forlagsredaktør i Gyldendal. Hun er psykologiutdannet, gift og har et barn på drøye året.
– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at jeg var ferdig med engasjementet for homoorganisasjonene, men etter litt betekningstid skjønte jeg at jeg ikke kunne si nei til en sånn mulighet, sier Idsøe.

Med Torunn E. Østli blir LLHs sentralstyre komplett. Østli har også lang fartstid i LLH. Hun har vært aktiv i Skeive dager i Oslo, sittet i styret til LLH Oslo og Akershus og har god kjennskap til LLH-systemet. Østli er til daglig jurist i NAV. Hun var ikke til stede under helgens landsstyremøte, men gleder seg til å ta fatt på arbeidet når det nye styret møtes for første gang 21. februar, melder LLH.