6. juni åpner Revmatismesykehusets nye lavterskeltilbud for sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner.

Hver tirsdag fra kl. 12-14 åpner testivest.no dørene på Revmatismesykehuset i Haugesund for sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner.
– Vi er glade for å kunne sikre regionen et trygt og enkelt tilbud på linje med teststedene de større byene har, sier avdelingsoverlege Holger Benthien i en pressemelding.

Hudavdelinger over hele landet har ansvar for hudsykdommer og veneriske sykdommer, og gjennom ferdigstillelsen av nytt sykehus får nå Revmatismesykehuset mulighet for å tilby lavterskeltilbud for sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner uten timebestilling.
– Vi starter opp med drop-in hver tirsdag mellom kl. 12-14. Her kan hvem som helst komme innom for testing uten timebestilling. Som andre lavterskeltilbud praktiserer vi taushetsplikten strengt, og besøkende behøver derfor ikke bekymre seg for om annet helsepersonell, fastleger eller lignende får rapport om deres besøk, sier avdelingsoverlege Benthien.

Lavterskeltilbudet testivest.no er bygget opp etter mønster fra lignende tilbud i Oslo, Bergen og Stavanger. Det skal være enkelt: Man fyller ut et registreringsskjema med personlige opplysninger og informasjon om eventuelle symptomer. Dernest får man samtale med sykepleier. Dersom det er grunn til mistanke om smitte undersøkes man av lege.

Arbeidet med å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner og allmenfarlig smittsomme sykdommer sees på som så viktig at staten tilbyr testing for dette gratis.
Revmatismesykehuset er spente på mottakelsen tilbudet får i regionen.
– Erfaringer fra andre byer viser at det tar noe tid å bygge opp kjennskap og bruk av denne typen lavterskel tilbud. Vi begynner derfor med 2 timer i uken, og har satt av egne timer til oppfølgning torsdager. Dersom det viser seg å være større behov, vil vi utvide tilbudet, forteller Benthien, som estimerer at de i startfasen kan bistå 10-12 pasienter i uken.

– testivest.no er et tilbud om testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Andre forespørsler, som attester knyttet til reise/visum, prevensjonsveiledning og samtaler ved graviditet, er ikke tema hos oss. For at tilbudet skal være effektivt og nå ut til flest mulig, holder vi oss strengt til testing av seksuelt overførbare infeksjoner, sier avdelingsoverlege Holger Benthien.

Info:

testivest.no
facebook.com/testivest.no