Øker støtten til Skeiv Verden Vest

Bergen kommune dobler støtten og gir organisasjonen 400 000 kroner.

Publisert

– Bergen kommune har behov for den kompetansen Skeiv Verden Vest har, sier Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune.

Skeiv Verden Vest hadde oppstart i mars 2016 og i Bergen kommunes budsjett for 2018 ble Skeiv Verden Vest tildelt 200 000 kroner i kommunebudsjettet.

– Organisasjonen fikk mye ut av det tilskuddet, blant annet fikk de en ansatt som tar seg av koordinering av det frivillige arbeidet, sier Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune.

Nader Turkmani ble ansatt i Skeiv Verden Vest i april i år. Han er også grunnlegger og leder for Skeiv Verden Vest. Han jobber direkte og tett med introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, Bergen kommune og Nygård skole for å støtte skeive flyktninger. Nader holder foredrag for studenter ved voksenopplæringen på Nygård skole om diskriminering og seksuelle legninger.

I budsjettet for 2019 har Bergen kommune lagt inn en økning i tilskudd til Skeiv Verden Vest.

– Vi har satt av 400 000 kroner, som er en dobling fra i fjor, sier Horn til Blikk nett.

– Det er absolutt på sin plass med denne økningen fordi Skeiv Verden Vest har vist at de er en organisasjon det er tak og initiativ i. Og Bergen kommune har behov for den kompetansen de har og den jobben de gjør med hensyn til de lhbti-flyktningene kommunen har bosatt.

Tilskuddet til Skeiv Verden Vest er på linje med målene i handlingsplanen «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021».

– Bergen kommune har en strategi rundt det å ta i mot lhbti-flyktninger, både gjennom å bygge kompetanse og gjennom hjelpetiltak. Da er det flere momenter som må være på plass og en av dem er en organisasjon som Skeiv Verden Vest.

Bergen kommune har siden flyktningekrisen i 2015 bosatt rundt regnet 50 flyktninger med lhbti-bakgrunn.

– 19 av dem har kommet i løpet av dette året. Kommunen har sett viktigheten av at lhbti-flyktninger bosettes på steder der det allerede finnes et nettverk, og der gjør Skeiv Verden Vest en uvurderlig innsats, sammen med blant andre FRI Bergen og Hordaland, sier byråd Erlend Horn.

Økningen i tilskudd ligger inne som et forslag i budsjettet.

– Så er det opp til bystyret i Bergen og vedta forslaget, og det skjer i desember. Ut i fra den brede politiske enigheten om Bergen som Regnbuebyen, er det ingen grunn til å tro at det ikke skal være enighet om denne økningen i støtte til Skeiv Verden Vest, sier Horn til Blikk Nett.

Skeiv Verden Vest arrangerer blant annet Skeiv Kafé en gang i måneden hvor det serveres mat og hvor det deles historier og erfaringer. Kafeen er også en bro med hensyn til å bygge relasjoner mellom skeive immigranter og flyktninger og det norske lhbtqi-miljøet.

Mer info: Skeiv Verden Vest på Facebook og nettsiden til Skeiv Verden