Økning i hatkrim

Publisert

Antallet anmeldelser av hatkrim på grunnlag av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet har økt fra 25 tilfeller i 2014 til 33 tilfeller i 2015, melder Oslo politidistrikt i en ny rapport. I rapporten Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2015 er lhbt delt inn i de tre undergruppene homofil, lesbisk og kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet. I rapporten fremkommer det at 25 av de fornærmede er homofile og fire lesbiske, mens de fire siste anmeldelsene går under kategorien kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet.

Første steg mot lavere mørketall

Juridisk rådgiver i LLH, Eirik Aimar Engebretsen, tror den beskjedne økningen i antallet saker kodet som hatkriminalitet mot lhbt-personer ikke handler om flere hendelser, men at flere anmelder og at politiet har blitt bedre til å gjenkjenne og registrere hatkriminalitet. – Det kan tyde på at det arbeidet vi gjør på skolering av politi og informasjon til lhbt-gruppa nytter, og opprettelsen av hatkrimgruppen viser også at en seriøs, målrettet satsing fra politiet selv er viktig, sier Engebretsen. – Vi har et godt samarbeid med Hatkrimgruppen ved Manglerud politistasjon, og vi tror og håper dette bare er første steg for lavere mørketall og flere anmeldelser i Oslo. Utfordringen er å sikre et godt nok kunnskapsnivå om lhbt og hatkriminalitet i alle politidistrikt over hele landet. Her har politiet fortsatt et godt stykke igjen før de faktisk kan tilby likeverdige offentlige tjenester over hele landet. LLH tilbyr gjennom Rosa kompetanse Justis, politifolk over hele landet kurs i hvordan de kan møte lhbt-befolkningen bedre, samt viktigheten av å fokusere spesielt på hatkriminalitet. Politiet må bli bedre på hatkriminalitet, og de må selv jobbe for dette, men vi hjelper mer enn gjerne til i denne prosessen, legger han til.

Majoriteten etnisk norske

I rapporten kommer det fram at de fleste anmeldte lhbt-forholdene skjer i sentrum og at majoriteten av de kjente gjerningsmennene på tvers av de ulike hatkrimgrupperingene er etnisk norske. Fremdeles er det altså slik at personer født i Norge utgjør et flertall av de anmeldte i alle kategorier. På lhbt-grunnlaget ser man at det er en jevn fordeling av mistenkt/siktet/domfelt født i og utenfor Norge i de anmeldte sakene, men her er tallene ifølge Oslo politidistrikt enda mindre og man kan derfor ikke trekke klare konklusjoner. Oslo politidistrikt presiserer også at rapporten kun omhandler anmeldt hatkriminalitet og at det er grunnlag for å tro at det er store mørketall. Rapporten gir derfor ikke et helhetsbilde av hatkriminalitet i Oslo per i dag. Totalt er det 143 forhold som er kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2015.

Første året

2015 var det første hele året da Oslo politidistrikt hadde en egen hatkrimgruppe. Hatkrimgruppen ved Manglerud politistasjon ble opprettet høsten 2014. Det er registrert 133 anmeldelser på hatkriminalitet i 2015 mot 64 i 2014. I flere anmeldelser er det registret mer enn én fornærmet, slik at det er 143 straffbare forhold som fornærmet for hatkriminalitet, mot 69 i 2014. Oslo politidistrikt har utarbeidet følgende definisjon av hatkriminalitet: Hatkriminalitet er straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne. Les hele rapporten her: Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2015