Økt støtte til Helsestasjon for LHBT-ungdom

Publisert

Den 28. september la Oslo byråd frem budsjettforslaget for 2017. Støtten til Helsestasjon for LHBT-ungdom går fra 700 000 til 1 750 000 kroner. Møtende bystyrerepresentant og medlem av finanskomiteen, Jon Reidar Øyan (Ap), sier dette er et resultat av eksplosjonen av henvendelser som helsestasjonen har hatt det siste året.– Vi har tatt innover oss tilbakemeldingene fra helsestasjonen om den økte pågangen. Da er det klart at vi må styrke dette tilbudet. Vi kan ikke finne oss i at såpass mange sliter med seksualitet i 2016, sier Jon Reidar Øyan til Blikk nett. Øyan håper nå at helsestasjonen kan utvide tilbudet slik at det kan skapes flere forebyggende tiltak til ungdommer med psykiske plager.– Per i dag er helsestasjonen et lavterskeltilbud. Med den ekstra millionen så utvides kapasiteten og dermed kan etterspørselen fortsette å øke. Det betyr i praksis at flere ungdommer får noen å prate med.

Behandles i høst

Det er ubetinget positivt at helsestasjonen nå får muligheten til å nå ut til flere og er viktig for et byråd som har som mål å satse stort på lhbt, mener Øyan.– Vi forplikter oss gjennom penger og handling. I tiden fremover nå skal vi finne ut hvor mye støtte som vil bli gitt til FRI Oslo og Akershus og til Oslo Pride. Støtten til Helseutvalget og Sjekkpunktet er foreslått på samme nivå som i dag, sier han. Budsjettforslaget skal i høst behandles i ulike fagkomiteer i bystyret, men Øyan har god tro på at forslaget vil bli en realitet når budsjettet skal endelig vedtas i desember.– Dette råder det en tverrpolitisk enighet om. Jeg har vanskelig for å se for meg at Rødt skal protestere på dette, og jeg forventer at Høyre og Venstre støtter opp om forslaget, sier han.

Flotte nyheter

Helsesøster og sexologisk rådgiver ved helsestasjonen for lhbt, Ingun Wik, er veldig glad for mulighetene det nye budsjettforslaget gir.– Dette er flotte nyheter og vi er veldig glade for at vi nå får muligheten til å nå frem til enda flere. Lavterskeltilbudet har hittil vært for ungdom mellom 13 og 30 år, men nå kan vi utvide og innlemme en yngre målgruppe, sier Wik. Hun forteller at økningen i midler vil gjøre det mulig for helsestasjonen å besøke flere skoler og utvide de eksisterende stillingene.– Vi håper at vi nå kan utvide helsesøster-, psykolog- og legestillingen. Etterspørselen har aldri vært så stor som den er nå, så vi er nødt til å ansette flere, sier hun. Nå håper hun bare at budsjettforslaget går gjennom slik at helsestasjonen kan trappe opp arbeidet sitt. – Oslo kommune har sagt at de ønsker å være en foregangskommune innen lhbt og dette er måten å gjøre det på. Det er godt for oss å se at ord blir til handling, sier Wik.