Økt støtte til skeive Oslo

Publisert

Oslo bystyre vedtok onsdag 16. desember det endelige budsjettet for 2016, noe som innebærer økt støtte til LLH Oslo og Akershus. Jon Reidar Øyan (Ap), med støtte fra SV, MDG og Rødt, foreslo økninger til LLH Oslo og Akershus i finanskomiteen 8. desember. Forslaget ble vedtatt mot Frp, Høyre, Venstre og KrF sine stemmer. Men under finansdebatten i bystyret 16. desember gjorde Høyre, Venstre og KrF helomvending og stemte for økningen. – Først og fremst vil jeg rose LLH OA for tydelige innspill og behov i forkant, sier Jon Reidar Øyan, 1. vara i finanskomiteen.– Men jeg vil også trekke fram Marit Halse i Rødt og Shoaib Sultan i Miljøpartiet De Grønne, som begge har vært med siden jeg førte forslaget i pennen, sier Øyan. Økningen vil blant annet føre til at oppfølgingen av handlingsplanen Stolte Oslo kommer godt i gang. Mange av tiltakene i planen skal følges opp gjennom LLH OA sitt kunnskapsprosjekt. Prosjektet har som mål å skape et samfunn som gir rom for mangfold. Oslo og Akershus skal være steder der lesbiske, homofile, bifile, trans-, inter- og queerpersoner (lhbtiq) skal kunne leve og bo i trygghet, som den de er. – Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å flytte 500 000 kroner over til lhbt-formål. Nå skal det også sies at driftsstøtten til LLH OA fra Oslo kommune sin side ikke har vært økt på mange år, så derfor var det ekstra viktig å kunne gi organisasjonen en større forutsigbarhet på driftssiden og med tanke på den frivillige innsatsen. Et løft i det frivillige arbeidet er noe vi har vært tydelig på i byrådserklæringen også, sier Øyan til Blikk Nett.

Betyr mye for frivilligheten

Nyheten om økning i tilskudd blir godt mottatt av LLH OA.– Det er selvsagt flott å ha konkrete tall å forholde seg til i budsjettet, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus.– Dette gir oss større forutsigbarhet. Men jeg skulle jo aller helst sett at kunnskapsprosjektet ble fullfinansiert slik at vi kan beholde de to vi ansatte i år på prosjektet. Det får vi ikke til med de midlene vi nå har fått. Men kunnskapsprosjektet vil videreføres. At handlingsplanen er nevnt spesielt i budsjettet er viktig for LLH OA.– Med det som nå er satt av i budsjettet kan vi følge opp handlingsplanen i større grad enn hva vi var engstelige for. I det nye budsjettet økes altså driftsstøtten med 200 000 kroner.– Da ender vi på 700 000, noe som er en god økning. Men hvis vi ser tilbake til 2007 og fram til i dag, så ser man at driftstilskuddet til LLH OA har gått kraftig opp og ned i hvert budsjett. Det jeg håper nå er at LLH OA ligger trygt i budsjettet og at vi blir øremerket slik at vi får en større forutsigbarhet i hva vi kan forvente av midler. Det vil gjøre driften mer stabil. Driftstilskuddet vil komme aktiviteten i organisasjonen og aktivitetsgruppene til gode, og det vil bety mye for de forskjellige gruppene i LLH OA, avslutter Hans Heen Sikkeland. I budsjettet for 2016 ligger det også en økning i midler til festivalen Oslo Pride. Festivalen får ytterligere 50 000 kroner for 2016, og ender totalt på 350 000 kroner.