Jon Reidar Øyan
Jon Reidar Øyan

Økt støtte til skeive Oslo

Jon Reidar Øyan sikret bystyreflertall for ekstra lhbt-midler.

Publisert

Bystyret i Oslo vedtok sist uke å øke lhbt-budsjettet med flere millioner kroner.

Forslaget om å øke driftsstøtten til FRI Oslo og Akershus, samt øke støtten til Oslo Pride, kom fra Jon Reidar Øyan, møtende bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av finanskomiteen.

Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt sikret et flertall i bystyret sist onsdag. Det innebærer at FRI Oslo og Akershus får en økning på 400 000 kroner, fra 700 000 til 1.1 millioner kroner.

– Økningen i driftsstøtte betyr at FRI OA får gjennomført godt organisasjonsarbeid i tiden fremover. Frivillig arbeid koster penger og nå får FRI OA et reelt handlingsrom som igjen fører til trygge møteplasser for utsatte grupper, sier Jon Reidar Øyan til Blikk Nett.

Forslaget om økt støtte til Oslo Pride på 50 000 kroner, fra 350 000 til 400 000 kroner, fikk tilslag også fra partiene Høyre og KrF.

– Det er gledelig at alle partiene ser verdien i Oslo Pride og viktigheten av å være synlig i bybildet i hovedstaden. Oslo Pride er et av Oslo største arrangementer, så det er helt naturlig at kommunen er med på å bidra økonomisk, sier Øyan til Blikk Nett.

FRI OAs Kunnskapsprosjekt (KUN) får også økt støtte på 500 000 kroner, fra 900 000 til totalt 1,4 millioner kroner. Kunnskapsprosjektet er et helhetlig og faglig kunnskaps- og undervisningstilbud som formidler og hever kunnskapen om kjønn og seksualitet i alle kommunens ledd, som for eksempel i skolen og i helsesektoren.

– Økningen bekrefter viktigheten av å skolere kommunens ansatte på lhbt-feltet, samt øke kompetansen og kunnskapen på feltet. Det er også ønskelig med utbredt informasjonsvirksomhet i skoleverket. Kunnskapsprosjektet er et av de viktigste tiltakene med hensyn til å følge kommunens handlingsplan Stolte Oslo, sier Øyan.

FRI OA var sentral i arbeidet med å utforme handlingsplanen Stolte Oslo.

– Da er det på sin plass at organisasjonen får midler til å gjennomføre tiltakene i planen.

Fra før har bystyret vedtatt en økning i støtten til Helsestasjon for LHBT-ungdom, som gikk fra 700 000 til 1 750 000 kroner. Det betyr at bystyret i løpet av dette året har økt potten til skeive Oslo med om lag 2,5 millioner kroner.

Det er en økning som klinger godt i øret til leder av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland.

– Det er positivt at kommunen følger den opptrappingen som er nevnt i handlingsplanen Stolte Oslo, sier Hans Heen Sikkeland til Blikk Nett.

– Byrådet jobber nå systematisk med handlingsplanen, det opplever vi både i møter med kommune og når vi hører hva enkelte politikere snakker om. Mange av tiltakene i handlingsplanen blir løftet opp, som for eksempel seniorprosjektet vårt, sier Heen Sikkeland og viser til Seniornettverket i FRI OA som sammen med Oslo Bymisjon arrangerer landets eneste dagtilbud for lhbt-seniorer.

Heen Sikkeland er fornøyd med at FRI OA har fått gjennomslag for sine økonomiske behov.

– Det innebærer en videre satsing på blant annet ytterligere skolering av ansatte i kommunen gjennom Kunnskapsprosjektet. Med økt støtte får vi skolert enda flere og dekket flere områder.

Økningen vil også bety økt aktivitet i de ulike aktivitetsgruppene i FRI OA.

– Vi legger nå opp til en dobling av støtten det er mulig å for aktivitetsgruppene å søke på. Frivilligheten vil få mye bedre kår nå, avslutter Hans Heen Sikkeland.