Ønsker borgerlig vigsel

Publisert

Et regjeringsutnevnt utvalg foreslår å frata kirken vigselsrett. – Jeg håper kirken kommer på banen og sier at de vil beholde vigselsretten og begynne å vie homofile, sier Geir Wiknes i Åpen Kirkegruppe. I dag ble utredningen «Det livssynsåpne samfunn - En helhetlig tros- og livssynspolitikk» overlevert kulturminister Hadia Tajik. Leder for utvalget har vært generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett. Stålsett-utvalget ønsker borgerlig vigsel for alle. Det vil at den juridiske delen av et giftemål utføres av det offentlige, mens livssynssamfunnene tar seg av det seremonielle i etterkant. Det betyr at Den norske kirke, Human-Etisk Forbund og de andre ikke lenger skal «gifte» folk rent juridisk, men kun arrangere seremonien. Venstre, Høyre og SV har så langt signalisert at de er positive til forslaget. Åpen kirkegruppe er langt på vei positive til ønsket om borgerlig vigsel. – Åpen kirkegruppes prinsipp er at homofile skal behandles likt som alle andre. Dersom borgelig vigsel må til for at vi skal behandles likt, så støtter vi for så vidt det, sier Geir Wiknes, leder i Åpen kirkegruppe til Blikk Nett. – Dersom ingen andre får gifte seg i kirka, så er det heller ikke noe mål at homofile får gifte seg i kirka. Men jeg er bekymret for at hvis dette blir realitet, så vil kirka føle et mindre ansvar for oss. Fordi nå har kirka vigselsrett på fullmakt fra staten, men går dette gjennom vil det føre til en mer innesluttet kirke, og en kirke som er mer selektiv, sier Wiknes til Blikk Nett. – Jeg skulle ønske den norske kirke kom på banen nå og sa at de ønsker å beholde vigselsretten, og at de samtidig sier at de ønsker å vie homofile. Det hadde vært et drømmescenario, avslutter Wiknes.

Utålmodig homonettverk

Karina Hellum, nestleder i homonettverket i Arbeiderpartiet mener at borgerlig vigsel er riktig, fordi det også understreker samfunnets interesse i ekteskapet som institusjon. – Men homonettverket er fremdeles svært utålmodig når det gjelder kirken og vigselsliturgi for lhbt-befolkningen. En kirke som ikke går i takt med lovgiver og samfunnet kan etter hvert gjøre seg selv irrelevant, dessverre, påpeker Hellum.