Opplev Kenya

Publisert

Har du en globetrotter i magen? Er du mellom 18 og 27,5 år? Er du interessert i religion? Er du interessert i å lære hvordan skeive har det rundt omkring i verden? Nå har du sjansen til å bli med på utveksling mellom Skeiv Ungdom og Gay and Lesbian Coalition of Kenya. Tittelen på utvekslingen er Sexuality and Spirituality, og som deltaker vil du jobbe med spørsmål som omhandler religion og seksualitet, i begge landene. Hvordan forholder vi, som skeive miljøer, oss til religion? Og hva sier egentlig bibelen om seksualitet? Kan man være muslim og trans? Dette er noen av spørsmålene som et team på fire deltakere skal jobbe med først i fire måneder i Norge og så i fire måneder i Kenya. I tillegg vil teamet få i oppdrag å lage et skriftlig materiale om den fysiske og mentale helsa til kvinner som har sex med kvinner. Under oppholdet i Norge vil teamet blant annet besøke Stavanger på Skeivå og Homouka i Trondheim, og under oppholdet i Kenya blir det også tid til et besøk hos homoorganisasjoner i Tanzania. Det er ikke noe krav om at man har vært aktiv i Skeiv Ungdom tidligere, men det er en fordel. Som deltaker vil du måtte sette seg inn i hva organisasjonen står for, og være klar til å representere Skeiv Ungdom gjennom hele utvekslingen. Det vil også være en fordel at du har kjennskap til spørsmål som omhandler religion og seksualitet. Utvekslingen begynner i august 2011 og avsluttes i juni 2012. Oppstarten er et obligatorisk forberedelseskurs med henholdsvis Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Fredskorpset. Utvekslingens Norge-opphold avsluttes 20. desember med juleferie fram til 5. januar. Etter dette følger fire måneder i Kenya, fram til 30. april. Deltakerne fra Norge vil da reise hjem og jobbe en måned i Skeiv Ungdom før utveslingen avsluttes. Som deltaker vil du motta diettpenger gjennom hele oppholdet i begge landende og i den avsluttende måneden i Norge. Disse skal dekke husleie, mat og lommepenger. For øvrig er alt fra flybilletter, vaksiner til forsikring dekket av prosjektet. Det vil ikke være anledning til å studere eller jobbe ved siden av prosjektet i perioden 1. august 2011 til 1. juni 2012. En kortfattet søknad og CV sendes til [email protected] innen 20. mars.