Ordførerstafetten 2015: Sarpsborg

Publisert

I forkant av kommunevalget utfordrer Blikk Nett ordførerne i landets 10 største kommuner på lhbt-saker. I dag: Sarpsborg. Sindre Martinsen-Evje er ordfører (Ap) i Sarpsborg. Han overtok etter Jan O. Engsmyr 13. oktober 2011. I månedene før han ble valgt til ordfører var han konstituert varaordfører.

Hva har din kommune gjort på lhbt-feltet (lesbisk, homofil, bifil og transpersoner) siden forrige kommunevalg?

– Sarpsborg kommune har hatt en egen Kommunedelplan for mangfold og inkludering siden 2012, der blant annet LHBT-feltet er beskrevet. I utviklingen av planen, og i gjennomføringen har det vært samhandling med både LDO og LLH Østfold. Vi arbeider både med samfunnsperspektivet, tjenesteperspektivet og medarbeiderperspektivet. I forhold til det første så kjøres det årlige konferanser der personer fra lhbt-feltet både er invitert som deltakere og har holdt innlegg. I forhold til tjenesteperspektivet holdes det også årlige konferanser med deltakelse fra alle enheter i kommunen, med fokus på likeverdige tjenester til alle, der selvsagt også lhbt-feltet blir tatt fram som en av diskrimineringsområdene. I tillegg blir alle enhetene i kommunen fulgt opp i forhold til både tjenesteperspektivet og medarbeiderperspektivet – likeverdige tjenester, og at man har inkluderende arbeidsmiljøer som ansetter hele bredden av befolkningen. I år rullerer/reviderer kommunen planen, slik at det kommer ny plan for Mangfold, inkludering og likeverd fra 2016. I den forbindelse vil vi påpeke at det ikke er så lett å få med verken nasjonale eller regionale/lokale ressurser fra lhbt-feltet til å engasjere seg.

Hva er det viktigste satsingsområdet på lhbt-feltet i neste periode?

– Arbeide videre med kunnskap og holdninger hos i hele kommunen.Videreutvikle den nystartede møteplassen - «Verdensrommet» - som et sted der mennesker fra hele mangfoldet kan møtes, bygge nettverk og bryte ned fordommer. Det er på Verdensrommet vi skal ha workshop til ulike mangfoldsarrangement, som nevnt i forrige spørsmål, der «dere» også er representert. Sarpsborg har innført begrepet universell inkludering (som en parallell til universell utforming), som skal sikre fokus på at alle mennesker er like mye vært. Det gir et implisitt fokus på alle grupper som er i fare for å bli/blir utsatt for diskriminering. Det er viktig at dette ikke står i veien for et mer eksplisitt fokus på ulike grupper som f eks lhbt. Samtidig er det viktig å ha et ressursfokus på alle mennesker og perspektiv, slik at man vokter seg for å trekke fram ulike grupper på en måte som gjør at de kan bli «devaluert»/stakkarsliggjort. Dette er en balanse som må ivaretas med kompetanseformidling og holdningsarbeid.Et særlig utfordrende område er inkludering av lhbt i ulike innvandrermiljøer.

Hva kan kommunen bli bedre på med hensyn til lhbt-fokus?

– Kunnskap og holdninger i hele kommunen og samfunnet, og lhbt-feltet kan bli flinkere til å delta når de blir invitert – både i åpne invitasjoner og ved direktekontakt. Når de ser at en kommune er engasjert i Mangfold og lager/reviderer mangfoldsplaner, så vil vi ha dere med. I vår kommune har vi egen rådgiver som arbeider med mangfold, som gjerne samarbeider mer med lhbt, og ikke minst jeg som ordfører.