Oslo Pride for alle

Publisert

Oslo Pride tilbyr partnerprogram til store og små aktører, samt et eget solidaritetsprogram. Å være partner av Oslo Pride er effektivt for å komme i kontakt med den skeive målgruppa, som er en mangfoldig og kjøpssterk gruppe. Og med det nye solidaritetsprogrammet, sikrer festivalen at organisasjoner som ikke har stor nok økonomisk handlekraft til å kjøpe standplass på tradisjonelt vis, kan søke om å få dette gratis.– Det er viktig for oss at det er et mangfold av store og små organisasjoner og aktører representert i Pride Park og i festivalen som helhet, sier Turid Saursaunet, Oslo Prides markedsansvarlig. Med solidaritetsprogrammet skal Oslo Pride sikre mangfoldet. Samtidig ønsker festivalen å være tydelige overfor kommersielle og andre ikke-kommersielle aktører på hva som tilbys og forventes av dem ved å inngå partnerskap. – Vi ønsker at våre kommersielle partnere aktivt tar stilling til lhbtiq-tematikk og skeives rettigheter, og at man gjennom partnerskap setter verdier som åpenhet og mangfold høyt, forklarer Saursaunet. Som markedsansvarlig i Oslo Pride har Saursaunet det overordnede ansvaret for en stor del av festivalens inntekter som genereres i Pride Park. Dette har tradisjonelt bestått av stand-salg. Med de nye konseptene vil det også genereres nye inntekter, som annonsesalg via programblad. Saursaunet har også ansvaret for å utvikle og skreddersy partnerkonsepter for potensielle hovedpartnere.– Store og kommersielle aktører kan nå bli stolt hovedpartnere, stolte partnere eller stolte annonsører. Ikke-kommersielle aktører kan bli stolte standholdere og annonsører. Og som nevnt er solidaritetsprogrammet laget for at aktører som ønsker å være tilstede i Pride Park, men som ikke har råd til å kjøpe standplassen, skal få muligheten til å være like synlige som alle andre.

Fortsatt gratis Pride Park

Festivalens styreleder, Lars Arnesen, mener partnerprogrammet er et viktig og riktig steg i utviklingen av Oslo Pride.– Med det nye partnerprogrammet fremhever vi at kommersielle aktører kan ta et viktig samfunnsansvar ved å støtte festivalen vår. Og at bedrifter og organisasjoner kan støtte oppunder det frivillige arbeidet som ligger til grunn for at Oslo Pride blir arrangert hvert år, sier Arnesen. Han understreker at det nye partnerprogrammet ikke innebærer en vesentlig kommersialisering av festivalen.– Det er et viktig mål for oss at festivalens hovedarrangement, Pride Park, Pride House og paraden, skal være tilgjengelige og gratis å delta på for alle. Med partnerprogrammet håper vi at vi blir enda mer tydelige og bygge oppunder nettopp det - at Oslo Pride er for alle, avslutter styreleder Lars Arnesen.