Oslo uten handlingsplan

Publisert

Oslo var første kommune her i landet som vedtok en handlingsplan mot diskriminering av lhbt-personer. Den gikk ut i 2009. Oslo er derfor uten konkrete planer om hvordan bekjempe homofobi i hovedstaden framover. Blikk Nett spurte Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) om alt tidligere arbeid og anstrengelse for å gjøre Oslo til en bedre by å bo i for homofile og lesbiske er lagt på hylla. – Nei, men siden dere minner meg på dette kan jeg love at vi nå skal ta et initiativ til å innkalle alle aktører til et møte, sier Røsland. Han kan ikke love at det skjer før jul, men at det i alle fall skal skje tidlig på nyåret. De som blir invitert er LLH, LLH Oslo og Akershus, Skeiv Ungdom, Ungdomstelefonen og andre det er naturlig å invitere.

– Hvorfor er ikke den tidligere planen evaluert?

– Selv om tidligere handlingsplan bare skulle virke frem til 2009 er ikke arbeidet lagt på hylla. Jeg minner om prosjekter som OXLO og arbeidet som blir gjort i Enhet for mangfold og integrering (EMI). OXLO står for Oslo Extra Large og er kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid for mangfold og mot rasisme, fordommer og diskriminering. EMI skal bidra til å profilere kommunen som et serviceorgan for byens innbyggere generelt og minoritetsbefolkningen spesielt. Senest denne uka kunne vi lese i dagspressen om drapstrusler for åpent kamera mot en person på Grønland i Oslo, dersom han skulle vise seg å være homofil.– Ja, situasjonen i Oslo er ikke løst. På møtet skal vi se på dette med 2011 briller. Vi skal evaluere den gamle planen og få på plass en oppdatering av hva Oslo skal gjøre videre, sier byrådslederen til Blikk Nett.

Ikke fått gehør

LLH Oslo og Akershus har lenge etterlyst en evaluering av tidligere handlingsplan mot diskriminering av homofile og lesbiske.– Vi ønsker å få vite hva som fungerte og hva som ikke gjorde det i den gamle planen. At Oslo kommune ikke har klart å komme opp med dette syns vi er ganske underlig, sier lederen i LLH OA, Espen Ophaug. Han peker på at de ikke har forlangt en ny handlingsplan men de har krevd en anbefaling av videre tiltak.– I denne forbindelse har vi vært i møte med de fleste bystyrepartiene, forteller han.

– Hva fikk dere ut av det?

– Opposisjonspartiene forundrer seg over at ingen ansvarlige har tatt initiativ til å finne ut hvordan planen har virket, sier Ophaug som er helt klar på at nå må byrådet komme opp med de tiltakene som har fungert og videreføre disse. – Siden da er det ikke kommet noe initiativ verken evaluering av tidligere plan eller signaler om videreføring, sier Espen Ophaug.