OXLO-prisen til Skeiv Verden

Publisert

– Denne prisen er viktig for nettverket vårt og det er en skikkelig vitamininnsprøytning, sier Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden til Blikk Nett. OXLO-prisen 2013 ble i dag tildelt til organisasjonen Skeiv Verden og generalsekretær Susanne Demou Øvergaard. OXLO-prisen er en årlig pris som tildeles en organisasjon, enkelt person eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by. Med prisen følger 50 000 kroner.

«Vi støtter hverandre!»

Det var høsten 2002 at ideen om Skeiv Verden oppsto, som et resultat av prosjektet «Homofil Innvandrerungdom», et informasjonsprosjekt støttet av Barne- og familiedepartementet. Under slagordet «Vi støtter hverandre!» begynte det å spire. Prosjektets mål var å sette søkelys på livssituasjonen til homofil og lesbisk innvandrerungdom, være et talerør der ungdommene selv kunne gi råd og innspill knyttet til tiltak og å skape debatt om hvordan man kunne bedre forholdene til denne gruppen. Informasjonsprosjektet ble ferdig våren 2003 og består av rapporten «Homofil ungdom med innvandrerbakgrunn», dokumentarfilmen «Kampen for kjærligheten» og fotoutstillingen «Det største ønsket mitt». I dag har Skeiv Verden avdelinger i Oslo og Trondheim. I tillegg ble Skeiv Verden Ungdom i Oslo opprettet Oktober 2010. Denne avdelingen har tilholdssted på Bjørnholt skole.

Prisdryss

Susanne Demou Øvergaard tok i mot prisen i Rådhuset i dag. Øvergaard har vært generalsekretær og ansatt i Skeiv Verden siden 2011. Øvergaard har flere år bak seg, både som frivillig og ansatt, i Røde Kors i Oslo. Hun har en bachelor i Peace and development studies fra universitetet i Bradford, Storbritannia, og fartstid fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Hedemark. Under sommerens Skeive dager i Oslo ble Øvergaard tildelt årets ærespris for sin innsats i Skeiv Verden. Grunnlaget for nominasjonen til OXLO-prisen er også innsatsen til Øvergaard og det utrettelige arbeidet hun legger ned for å hjelpe mennesker i en ofte svært vanskelig livssituasjon. Juryen la vekt på at hun viser et engasjement og en innsatsvilje som beveger seg langt utover stillingsbeskrivelsen. «Skeiv Verdens brukere lever ofte under krysspress, der de på den ene siden kan oppleve å ekskluderes og trakasseres av sin egen familie og miljø fordi de har en skeiv identitet , og på annen side oppleve diskriminering fra storsamfunnet fordi de har en annen etnisk minoritetsbakgrunn enn norsk og fordi de er skeive. Dette gjør dem til en utsatt gruppe, med behov som ofte beveger seg utenfor hva det norske offentlige samfunnet kan tilby av støtteapparat og hjelp», heter det i nominasjonsbrevet til OXLO-prisen. For Øvergaard sin del er det hele Skeiv Verden som får prisen.– Prisen sender et viktig signal til alle i Skeiv Verden om at de har blitt sett. De snakkes ofte om som en usynlig gruppe, og mange av dem føler seg usynlig. De passer ikke inn noe sted, sier Øvergaard til Blikk Nett. Til prisutdelingen hadde Øvergaard med seg mange fra Skeiv Verden, og det var en flott anerkjennelse å se ordfører Fabian Stang overlevere OXLO-prisen.– Prisen er en skikkelig vitamininnsprøytning for våre frivillige, aktivister og de som har vært med i flere år. Det er ekstra flott at den anerkjennelsen kommer fra Oslo kommune. Vi vet selv at vi gjør en god jobb, men det er også viktig at anerkjennelsen kommer utenfra, og spesielt fra Oslos ordfører. OXLO-prisens jury består av representanter fra Byrådsavdeling for kultur og næring, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Rådet for funksjonshemmede, LLH og Enhet for mangfold og integrering. Øvergaard fikk selv ønske seg underholdningen under utdelingen og valget falt på dansegruppa ANIO Crew. Se deres danseopptreden lenger ned i saken.