På samme nivå som i fjor

Publisert

Midler til homopolitiske tiltak i 2012 er på samme nivå som i år. I tillegg dobles rammen for lhbt-ressurssenteret fra 2 millioner til 4 millioner. Det bevilges 2 760 000 kr til homopolitisk tiltaksplan. 1 800 000 kr til forskning på levekårene til lhbt-befolkningen. Tilskudd til Harry Benjamin ressurssenter (tidligere Landsforeningen for transseksuelle) på 670 000 kr. Tilskudd til prosjekt i regi av homopolitiske organsisasjoner, er prisjustert og økes fra 9 069 000 kr i 2011 til 9 350 000 kr i budsjettforslaget for 2012. Dette tilskuddet omfatter LLH, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og Blikk. Det er etablert en nasjonal ekspertstilling i Europarådet knyttet til LHBT feltet. Denne stillingen videreføres i 2012. – Jeg er fornøyd med økningen til lhbt-senteret og at lhbt-satsingen vår ellers videreføres.  Dette er viktige penger for et mer mangfoldig og åpnere Norge, sier Stortingsrepresentant for Ap, Anette Trettebergstuen, til Blikk Nett.