På stedet hvil

Publisert

– Jeg hadde forventet meg mer enn dette, sier LLH-leder Bård Nylund om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. I regjeringens forslag til statsbudsjett settes det av nærmere 11 millioner kroner til tiltak for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Midlene distribueres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og omfatter tilskudd til tidsavgrensede aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekårene og livskvaliteten for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Ordningen omfatter også driftstilskudd til de landsdekkende lhbt-organisasjonene og magasinet Blikk. – En økning på cirka halvannen prosent kan vel knapt kalles ambisiøst. Det er vel ikke nok til å holde tritt med prisveksten en gang. Jeg hadde forventet meg mer enn dette, sier Bård Nylund, leder i LLH. Helse- og omsorgsdepartementet bevilget i 2015 2,3 millioner kroner til arbeid for seksuelle minoriteter. Formålet med bevilgningen er å støtte det forebyggende arbeidet mot psykiske helseproblemer. Bevilgningen dekker tilskudd til Ungdomstelefonen i regi av Skeiv Ungdom, samt LLHs Rosa kompetanse-prosjekt. I departementets budsjett for 2016 foreslås en videreføring av tilskuddet.– Det er flott at det ikke er noen store nedskjæringer, men samtidig er det krevende for LLH at tilskuddene ikke holder tritt med prisveksten. Vår utgifter øker, mens bevilgningene står på stedet hvil. Ifølge regjeringen er Norge et foregangsland når det gjelder lhbt-rettigheter og regjeringen tar derfor sikte på å legge fram en egen tverrsektoriell handlingsplan for lhbt-politikken. Planen skal gjelde for perioden 2016–2019. Nylund roser regjeringen for å innføre en ny handlingsplan på lhbt-området.– Men jeg tar for gitt at det tilføres friske midler for å oppfylle de tiltakene man kommer fram til i den nye handlingsplanen. Det kan ikke bli slik at handlingsplanen spiser av de eksisterende midlene. Da er det ikke noe poeng med en ny plan, avslutter Bård Nylund.