I forbindelse med Realistforeningens arrangement Gildedagen fredag 27. oktober i Oslo arrangeres debatten «Homofile dyr». I ringen møtes pastor Jan-Aage Torp og zoolog Petter Bøckman. Realistforeningen er studentforeningen for alle ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet på Blindern i Oslo. Nå arrangerer foreningen den årlige Gildedagen og inviterer til debatt om homofile dyr.

Bakgrunnen for debatten er den mye omtalte utstillingen på Naturhistorisk museum i Oslo som viser at homoseksualitet er utbredt i dyreriket. Debattantene denne kvelden er pastor i pinsemenigheten Jan-Aage Torp og zoolog Petter Bøckman.

Spørsmålene som skal diskuteres er blant annet: Kan dyr være homofile? Og er det i så fall et problem?

Men hvorfor er dette temaer som opptar Realistforeningen?
– Fordi det er et interessant og realfaglig tema om spredning av gener. Hvis det viser seg at homofili er utbredt blant dyr, viser det at dyr har kultur, sier fagsjef i Bjørnegildet, Mali Hole Skogen, til Blikk Nett.

Utstillingen har møtt til dels hard kritikk og fordømmelse. Spesielt har pastor i pinsemenigheten, Jan-Aage Torp, fordømt utstillingen.

Torp er av den formening at homoseksualitet er en perversjon man burde hjelpe dyrene med å bli kvitt. Det førte blant annet til at Hedningesamfunnet tildelte Torp prisen «Kristendummen 2006».

Andre spørsmål som debatteres denne kvelden er: Er seksuell legning arvelig, hvordan sprer slike gener seg i så fall? Og skal vi bruke skattepengene på å helbrede de homofile dyrene?

Med debattanter som står så langt fra hverandre som frikirkepastor Jan-Aage Torp og zoolog Petter Bøckman kan det fort bli like underholdende som lærerikt.

Det ser ikke Realistforeningen som noe problem.
– Dette er et nytt tema og derfor uten mange nyanser. Meningen er å få frem nyansene. Men det er klart at det fort kan bli brød og sirkus med to slike motstandere. Og det er vi ikke i mot, sier Mali Hole Skogen til Blikk Nett.

Homofile dyr debatteres fredag 27. oktober, kl. 19 – 21, i Blindernkjellern (fysikkbygget) på Blindern. Debatten er åpen for alle interesserte.