Pensjonistforbundet inn i lhbt-kampen

Torsdag 19. oktober ble Pensjonistforbundets eget nettverk for lhbt-ere åpnet på Kampen Omsorg +.

Publisert

Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet, fikk gleden av å erklære forbundets eget nettverk for lhbt-ere for åpnet på Kampen Omsorg+ torsdag 19. oktober. Initiativet ble igangsatt av Aasmund Robert Vik, som har tatt på seg å lede det nasjonale nettverket. Over 50 seniorer tok turen innom Kampen Omsorg+ på åpningen.

Aasmund Robert Vik primus motor

Initiativet startet med at FRI-ildsjel Aasmund Robert Vik sendte en mail til Pensjonistforbundet, og han fikk ganske raskt et positivt svar.

– Jeg har en drivkraft i dette arbeidet, og det er «Jon» som kom fra bygda og bare var åpen overfor den psykiatriske tjenesten i kommunen. Pensjonistforbundets medlemsblad «Pensjonisten» har et opplag på 200 000. Med dette når vi ut i landet. Dette er en stor dag for meg, og jeg vet om flere i min egen hjembygd som ville hatt glede av dette initiativet. Nå skal vi spille hverandre gode for eldresaken, sier en tydelig rørt Aasmund Robert Vik.

Foto: Linn Kristin Nordseth.
Foto: Linn Kristin Nordseth.

Håper på økt kompetanse

– Pensjonistene gjenspeiler samfunnet, og vi ønsker å gjøre eldre lhbt-ere synlige og skape større bevissthet omkring utfordringene denne gruppen møter på i samfunnet i dag. Gjennom dette samarbeidet får vi økt kompetanse og kan påvirke arbeidet hjemmetjenesten gjør for lhbt-befolkningen, sier Harald Olimb Norman. Pensjonistforbundet begynner nå ifølge Norman å engasjere seg i et felt som er viktig for å mange. For at forbundet skal kunne nå frem til flere, er det viktig at flere støtter opp om arbeidet de gjør.

– Vi har fått spørsmål om det er behov for et slikt samarbeid, og det mener vi bestemt at det er. Gjennom samspill med FRI håper vi at vi kan skape tilbud som favner hele målgruppen, og så er det viktig at brukerne dukker opp og viser at dette er noe som det er behov for. Kanskje er vi så heldige å få 50 nye medlemmer her i dag, sier han.

Solvår Foss og Brit Lie. Foto: Linn Kristin Nordseth.
Solvår Foss og Brit Lie. Foto: Linn Kristin Nordseth.

Synliggjøring og bevisstgjøring

I første omgang har sentralstyret i Pensjonistforbundet åpnet for et prøveprosjekt med en egen nettverksgruppe for eldre skeive. Kontakt skal skje på e-post, elektroniske nyhetsbrev og telefon. I tillegg til sosial kontakt, vil nettverket også kunne bistå Pensjonistforbundet med opplæring og opplysning om homofile eldre overfor studenter og ansatte i eldreomsorgen, samt bidra med kunnskap overfor myndigheter på lokalt og nasjonalt plan.

Ikke minst vil nettverket bidra til synliggjøring og bevisstgjøring innenfor egen organisasjon.

– For Pensjonistforbundet er dette et spennende nybrottsarbeid mot en gruppe pensjonister som ikke har vært så synlige innen vår organisasjon. Kanskje skyldes det at de som er pensjonister i dag opplevde ungdomstiden da homofili fortsatt var forbudt. Dette er et prosjekt som blir til mens vi går. Vi ser fram til å utvikle prosjektet sammen med nettverket, sier Norman.

Trofaste følgere

Solvår Foss (66) og Brit Lie (69) er trofaste brukere av Kampen Omsorg+-tilbudet, og syns det er utelukkende positivt at Pensjonistforbundet nå går inn i kampen for eldre skeives rettigheter.

Paret har vært sammen i 21 år, og mener det er behov for flere enn FRI som taler de eldre skeives sak.

– Slike tilbud som dette betyr så mye. Vi som er oppi åra går jo ikke akkurat på Rockefeller lenger. Vi bor bare fire minutter unna og jeg har kjøpt plass på dette sykehjemmet til jeg blir eldre, sier Brit Lie. Lie vokste opp i Aurskog Høland og ble i ungdommen møtt med en raushet knyttet til det å komme ut som har fulgt henne hele livet.

– Jeg hadde et veldig nært forhold til bestefaren min, som hele tiden forstod hvordan ting hang sammen uten at jeg fortalte ham noe. Jeg prøvde å ta få det til å fungere med gutta, men det gikk ikke. Da sa bestefaren min til meg: «Du Brit, bare hold opp med disse guttene, hold deg til jentene, du.» Da jeg var 28 år gammel tok jeg med meg den første jenta hjem. Bestefaren min satte så stor pris på det og de fikk så god kontakt. Tenk, dette var i 1976 og da var han en gammel mann, sier Lie og smiler godt.