Styret i Skeive dager inviterer til åpent møte om årets og neste års festival. «Vi er ikke i mål som en festival som skal vise størst mulig bredde i den skeive kulturen», heter det i en pressemelding fra Skeive dager. Styret inviterer derfor alle interesserte til et åpent møte for å diskutere festivalens utvikling. «Skeive dager er en feiring som omfatter alle miljøer som har en tilknytning til festivalen. Vår jobb som styre er å klare å få frem engasjementet som finnes. Og vi ser at vi neste år må jobbe enda mer for å trekke med de som faktisk står for innholdet i festivalen» skriver styret i Skeive dager i en pressemelding. Styret inviterer derfor alle interesserte til et åpent møte for å diskutere festivalens utvikling.

Skeive dager har fått mange positive tilbakemeldinger på at Pride park er sentralt plassert i sentrum.
«Pride park er blitt viktig i arbeidet med å synliggjøre bredden i det skeive miljøet, og er et sted folk trives, mener han. Styret kommer til å fokusere på hvordan Pride park kan utvikles, og ønsker her nye innspill» heter det i pressemeldingen.

Når det gjelder økonomien har styret i Skeive dager fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å komme i mål med årets arrangement. Styret er nå i gang med å finne akseptable løsninger for samtlige kreditorer, og håper å ha disse klare om ikke altfor lenge.

«I dette arbeidet setter Skeive dager stor pris på den støtten som har kommet gjennom blant annet et ekstra tilskudd fra Oslo kommune ved Byrådet.. Arbeidet med å sikre trygg økonomi for festivalen står sentralt neste år. Vi ser at det brukes store ressurser på konsertområdet, og arrangementene der går sjelden i pluss» står det i pressemeldingen. Dette er noe av det som kommer til å bli vurdert neste år.

Skeive dager inviterer alle interesserte til åpent møte om Skeive dager i Kjellerlokalet i Homohuset, Kongensgt. 12, onsdag 19. september kl. 19.00