Per Miljeteig fikk Plussprisen

Publisert

Per Miljeteig mottok Plussprisen for 2010 under HivNorges arrangement på M/S Color Fantasy ved årets markering av Verdens Aidsdag. Per Miljeteig er tidligere styreleder i HivNorge og har 25 års erfaring som hivpositiv. Svært mange av disse årene har han brukt på å kjempe politisk for hivpositives rettigheter og levekår. – Dette er noe jeg fremdeles brenner for, og jeg gir meg ikke så lett. Arbeidet er slitsomt og man får ikke alltid så mye ros. Jeg opplever prisen som en anerkjennelse for det jeg gjør og har gjort, og samtidig er det en god anledning til å få snakket mer om hiv.

– Hva må gjøres for å få ned de høye hivtallene blant menn som har sex med menn?

– Innsatsen som er rettet mot denne gruppen må økes, men det samme gjelder den generelle informasjonen om hiv og aids, slik at det blir lettere å leve åpent. Vi må løfte opp de realitetene som er. Noen tror at hvis man får hiv i dag, er det bare å ta en pille, og så kan man leve bra. Selvsagt er det fantastisk at det finnes medisiner, men informasjonen om bivirkninger og at dette faktisk gjelder for resten av livet, må fram. Myndighetene må også ta mer ansvar slik at det blir mulig med mer langsiktig planlegging av informasjon og forebyggende arbeid. Snart vil en større gruppe med eldre hivpositive mennesker legge press på helsevesenet, og det blir enda viktigere å jobbe forebyggende. Mer informasjon vil gjøre at flere tør å eve åpent, og med mindre hemmelighold blir det vanskeligere å se bort fra de realitetene som er. Plussprisen går hvert år til en person som enten setter hiv på dagsordenen, bidrar til å gi hiv et ansikt, er med på å redusere myter og stigma eller bidrar med en langvarig innsats for hivpositive og hivpositives rettigheter. I årets begrunnelse formidler juryen: «Han har bidratt med kunnskap og engasjement gjennom mer enn to ti-år. Miljeteig har vært med på å gi hiv et tydelig ansikt, både i det offentlige rom og gjennom kontakt med politikere, byråkrater og andre beslutningstakere. Gjennom å vise ansikt i møte med andre mennesker, har vedkommende vist at å leve med hiv handler om mennesker, og ikke tall og statistikker». Miljeteig var en av de første hivpositive representanter i Helseutvalgets styre og var en av stifterne av hivpositives interesseorganisasjon Pluss. Han har aktivt bidratt i utviklingen av myndighetenes strategiplan «Aksept og mestring». I fjor mottok Andrés Lekanger Plussprisen for sitt bidrag til å gi hiv et ansikt.

Tidligere prisvinnere er:

2008: Ragnhild Rosseland og HKH Kronprinsesse Mette-Marit2007: Gemma Myking2006: Haakon Aars2005: Helge Fisknes2004: Torbjørn Bentsen2003: Anne Olsen2002: Sosialmedisinsk senter2001: Else Aasegg2000: Frivillighetssentralen1999: Dinamo Reklamebyrå1998: Sir Elton John1997: Operasjon Dagsverk