Personlig om hiv

Publisert

Hvordan det er å leve med hiv var fokuset på seminaret under Skeive Sørlandsdager fredag.- All form for åpenhet er bra, sier generalsekretær i HivNorge Evy-Aina Røe. - Mennesker med hiv lever tilnærmet normale liv medisinsk sett, men å leve åpent er utfordrende, fordi samfunnet har lite kunnskap. Det finnes mange variasjoner i det å være åpen. For noen går åpenheten bra, andre møter mange utfordringer i forhold til helsevesen, arbeidsplass og familie. Men all form for åpenhet er bra, sier generalsekretær i HivNorge Evy-Aina Røe. Under Skeive Sørlandsdager i Kristiansand som går inn i sin avslutningshelg, inviterte HivNorge til seminaret «Å leve med hiv i 2010» på hotell Sørlandet fredag. I Norge er det ca. 3500 mennesker som lever med hiv, og tallet på nydiagnostiserte ligger på 300 hvert år. Antall personer som er diagnostisert med hiv i Vest-Agder er 73.

Personlig vri

Anniken er gift, har et barn og fikk diagnosen hiv for tre år siden. Da hun fikk beskjeden fra legen, oppstod behovet for å møte andre i samme situasjon, og etter å ha blitt inspirert på seminar i regi av HivNorge, ville hun selv bidra aktivt til å øke kunnskapen om hiv. Fredag deltok hun for første gang som informant under seminaret «Å leve med hiv i 2010» - Først kom sjokket, så ble diagnosen en del av tilværelsen. Jeg tenkte først at alle kunne se det på meg. At det var synlig da jeg gikk på butikken. Jeg var veldig redd for å bli avist av familie og venner, men jeg har fått mye støtte. Men jeg har også møtt legepersonell med lite kunnskap, og det førte til mye ekstra usikkerhet. Nå lever jeg både åpen og skjult, men det er viktig og ikke gå alene og skjule seg, sa hun. Hun ønsker ikke ennå å stå fram med fullt navn og bilde, men hun er opptatt av å få informasjon ut ved å fortelle sin historie, og blant publikum i Kristiansand var det noen som ikke hadde møtt en hvipositiv person før. - Informasjonen om hiv er generelt sett for dårlig, og én hivpositiv er én for mye. Den menneskelige belastningen det er å leve med hiv, kan være stor. Å være ute og formidle erfaringer, kan gjøre mennesker aktive og nysgjerrige slik at de vil skaffe seg mer kunnskap, sier generalsekretær i HivNorge Evy-Aina Røe.

- Hivtallene i Vest-Agder er ganske lave, er ikke kunnskapen god nok da?

- Hivtallene i Norge stiger, og vi må ikke hvile selv om tallene her på Sørlandet ikke er så høye. Forbygging og informasjon er veldig viktig. Å få med en faglig del i festivalen er sentralt for oss for å øke kunnskapen om temaet og for å skape debatt, sier leder i LLH Sør Tommy Brobakken til Blikk nett.