PION med flåte i paraden

Publisert

For første gang i Skeive dagers historie deltar Pro Senteret på festivalen. Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION) stiller i også med egen flåte under homoparaden. Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION) vil for første gang stille med flåte i homoparaden, samt at de står på stand i Pride parken sammen med Pro Senteret. Andrès Lekanger fra PION kan bekrefte at det blir økt synlighet under Skeive dager: – Dette blir tredje året PION deltar i homoparaden, men vi satser på økt synlighet gjennom å bruke flåte og musikk. Vi aktivister, ansatte, sexarbeidere og andre som stiller i solidaritet, vil delta i årets parade. Det er viktig å anerkjenne at også skeive menn og kvinner har sex i bytte mot vederlag. PION føler vi har klart å være med på å løfte denne debatten - både med vårt prosjekt om å synliggjøre organisasjonen utad mot menn som selger sex, gjennom politisk deltagelse og møter med homoorganisasjonene. Organisasjonen, som ble stiftet i 1990, er et politisk talerør for kvinner og menn som selger sex.  – Debatten om sexarbeid er ofte dreid inn mot at kvinner selger sex, og menn kjøper og at kvinnene som selger er heterofile. Det er viktig å vise at også skeive selger sex. For PION er det først og fremst viktig å vise oss, slik at skeive sexarbeidere ser at vi eksisterer, sier Lekanger. Pro Mann Sosialkonsulent på Pro Senteret, Andreas Pedersen Kvitvik arbeider med Pro Senterets nye prosjekt: Pro Mann. Pro Senteret har siden mars arbeidet med å nå ut til menn som selger sex til menn. Formålet med tilstedeværelsen under Skeive dager er informasjonsspreding: – Dette er første gangen Pro Sentret stiller med stand i Pride-parken under Skeive dager. Årsaken til at vi gjør det er at vi har startet et prosjekt som retter seg mot menn som selger sex. Pro Sentret har ikke hatt oppsøkende virksomhet rettet mot det mannlige prostitusjonsmiljøet på nesten ti år. Pro Senteret vil informere om ulike tilbud rettet mot denne gruppen: – Vi startet i mars med å jobbe oppsøkende på internett og prøver å komme i kontakt med menn som selger sex der, for å informere om vårt helse- og sosialfaglige tilbud. I forbindelse med dette ønsker vi å synliggjøre oss, og en av måtene vi gjør det på er gjennom Skeive dager, forteller Kvitvik. Styreleder og pressekontakt i Skeive dager Stein Runar Østigaard, kan bekrefte at både PION og Pro Senteret vil være synlige under festivalen. I fjor samlet det seg et anslag på 50 000 besøkende i Pride park. – Festivalen ønsker å vise mangfoldet ved det skeive perspektivet. Aktører som Pro Senteret og PION er med på å vise dette. Deres deltakelse har vært med på å øke det allmenne kompetansenivået om temaene de arbeider med. Jeg håper også at vi bidrar ved at deres målgruppe enklere kan komme i kontakt med dem. Østigaard er ikke redd for at for at andre homofile og lesbiske skal reagere på at organisasjoner som arbeider med prostituertes interesser, blir synlige side om side med andre homoorganisasjoner: – Skeive dager skaper alltid debatt, og det setter vi stor pris på. Når det er sagt kan jeg ikke si vi har opplevd noen negative holdninger til verken disse organisasjonene eller andre som stiller i Pride park, heller det motsatte. Det oppleves som positivt at flere ønsker å slutte opp om festivalens formål og aktiviteter.