Plussprisen til Kim Fangen

Publisert

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. I år gikk prisen til Kim Fangen, leder av Nye Pluss - hivpositives landsforening. Plussprisen deles ut av HivNorge og gis til en person, institusjon eller organisasjon som fyller ett eller flere av prisens kriterier: setter hiv på dagsordenen, bidrar til å gi hiv et ansikt, redusere myter og stigma rundt hiv, har bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, samt deres rettigheter og situasjon for øvrig. Hivaktivist og leder av Nye Pluss - hivpositives landsforening, Kim Fangen fyller prisens kriterier og på verdens aidsdag 1. desember mottok Fangen prisen på Litteraturhuset i Oslo.– Årets prisvinner er en person som har jobbet lenge på hivfeltet. De fleste som lever med hiv i dag har snakket med prisvinneren. Prisvinner har vært med på å gi hivpositive et ansikt i mange ulike medier og det har utelukkende vært med positive fortegn. Han har gitt mye kunnskap og har vært med på å normalisere og avmystifisere hiv, sa Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge, på Litteraturhuset på verdens aidsdag. – Årets prisvinner har engasjert og igangsatt mange hivpositive slik at de selv får større ansvar for egen helse, samt at helsepersonell og pasienter samarbeider bedre. Prisvinneren har jobbet utrettelig for bedre brukermedvirkning, bedre hivkoordinering og mestringskurs. Årets prisvinner er selvfølgelig, og endelig Kim Fangen, sa Hansen og ble møtt med applaus fra salen. Nye Pluss startet i oktober 2012. Da Pluss ble nedlagt i 1999, forsvant den eneste brede, nasjonale organisasjonen av og for hivpositive i Norge og mange mente det førte til et enormt hull i norsk hivarbeid. Nye Pluss har sett seg som mål å tette det hullet. Kim Fangen selv har vært sentral i norsk hivforebygging og i arbeidet for å bedre hivpositives levekår i Norge i mer enn ti år. Siden 2002 har det vært mer enn tredobling av antall nydiagnostiserte med hiv innen gruppen menn som har sex med menn. Etter å ha ligget stabilt på ca. 30 nye tilfeller årlig, gjennom hele 90- og begynnelsen av 2000-tallet skjedde det en fordobling av antall nysmittede i 2003. I fjor var tallet 107 innen denne gruppen. Det var ny rekord. «For snart 12 år siden vandret jeg ut fra et legekontor på Skøyen, ør og fortumlet. Jeg hadde nettopp fått vite at jeg hadde testet positivt for hiv. Og livet tok en annen retning,» skriver Kim Fangen i en kronikk i Aftenposten i anledning verdens aidsdag. «Fra tidlig på 80-tallet, hadde frykten for dette viruset, som først ble omtalt som «homsepesten» vært til stede. Jeg har mistet kolleger, venner og kjæresten min til dette viruset» skriver Fangen i Aftenposten. Fangen var selv tilstede på Litteraturhuset i dag og tok i mot Plussprisen. Han visste ikke selv hvor han skulle starte takketalen.– I år er det ti år siden jeg fortalte den store hemmeligheten offentlig. At jeg er hivpositiv. Det har vært en fantastisk reise og jeg har lært veldig mye. Dette har gitt livet mitt veldig mye og jeg har opplevd ting jeg ellers ikke ville opplevd. Jeg har møtt fantastiske mennesker over hele verden, så aldri så galt at det ikke er godt for noe, sa en stolt og takknemlig Kim Fangen til de fremmøtte på Litteraturhuset. Fangen ser positivt på fremtiden med hensyn til hivpositives rettigheter og tilbud i Norge.– Jeg har stor tro på at vi skal komme oss videre i dette arbeidet. Målet må være å gjøre det lettere å være åpen som hivpositiv, på ulike måter. Det finnes ikke én måte å være åpen på. Vi må snakke sammen og vi må sørge for at færrest mulig blir smittet med hiv. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal være det absolutt beste landet å være hivpositiv i, avsluttet Kim Fangen.