– Politiet mangler kompetanse

Publisert

Til tross for at det de senere år også i Norge viser seg å være en økning av hatvold mot lhbt-personer har politiet ennå ikke fått et godt registreringsverktøy på plass. Det bekymrer Bård Nylund, nestleder i LLH. – Nå har vi snakket om dette i flere år og det er grunn til å spørre seg hvorfor det tar så lang tid. Jeg forstår det ikke. Vi må få et registreringsverktøy som fungerer for alle politidistrikt. Det må være det optimale. Da vil man få et system som fungerer for hele landet og med de samme variabler, noe som gjør det lett å sammenligne de registreringene som gjøres, sier Nylund til Blikk Nett. I Europa og ellers i verden er hatvold mot lhbt-personer økende. Den siste rapporten som er gjennomført i Danmark viser en markant økning. En oversikt over hatvold mot lhbt-personer i Norge skal være klar i løpet av november.– I 2010 burde det være ukomplisert å lage et datasystem hvor man kan registrere årsakene til volden som anmeldes, mener Nylund.

– En av grunnene er vel at mange gruer seg for å anmelde forhold?

– Disse faktorene henger selvsagt sammen. En ting er registreringen. Men en annen ting er at skal denne registreringen finne sted så kreves det at de som utsettes for hatvold anmelder forholdet, og at de kommuniserer grunnen til at de har blitt utsatt for vold. Den biten er ikke unnagjort med et pennestrøk. Det er mange bestanddeler som må på plass først.

– Hva tenker du på da?

– Rosa kompetanse i politiet. Det er noe som må innføres systematisk. Og det er avgjørende at politiet over hele landet har god kunnskap. Dette må inn i opplæringen slik at alle, uansett om du jobber i Oslo eller Bodø, har et minimum av rosa kompetanse i møte med en gruppe som er mer utsatt for vold enn befolkningen ellers. Lhbt-gruppen er overrepresentert i voldsstatistikken, og derfor er det spesielt viktig at politiet har kunnskap om denne gruppen. I 2008 lanserte LLH kampanjen «Hat vold» i samarbeid med politiet. Kampanjen, som hang på hovedstadens busser og T-baner, oppfordret både homofile og heterofile til å anmelde vold og trusler mot homofile. LLH har nå en søknad inne hos justisdepartementet om nok et prosjekt som fokuserer på hatvold.– Vi har søkt penger til rosa kompetanse i juridisk sektor og homoskolering av politiet, sier LLHs nestleder til Blikk Nett. – Vi er i dialog med Oslo politidistrikt som er veldig positive til at vi skal kunne komme inn med vår kompetanse for å skolere ansatte og gi dem den kompetansen som trengs. LLH har allerede et apparat som kan sette i gang så fort vi får penger fra justisdepartementet.

– Er dere sikker på å få midler?

– Det har kommet signaler fra politisk ledelse om at vi vil få midler til dette arbeidet. Vi er utålmodig etter å komme i gang med dette arbeidet ,som vi til stadighet blir minnet på er viktig, sier Nylund til Blikk Nett. – Senest i forrige uke hørte vi nyheten om at Mo, en deltaker i tv-programmet «X Factor», hadde blitt drapstruet fordi noen mistenkte han for å være homo. Det er homohets selv om det går utover heteroer.Det har ikke lyktes Blikk Nett å få en kommentar fra politiet, til tross for gjentatte forespørsler.