Ærespris til Rolf Angeltvedt

Publisert

EuroPride-konferansier og skuespiller Kjersti Fjeldstad hadde æren av å dele ut «Årets Homofob», «Årets Homofryd» og «Årets Ærespris» lørdag 25. juni. Prisene er i regi av LLH Oslo og Akershus. Den gjeve «Æresprisen» gikk i år til Helseutvalgets leder, Rolf Angeltvedt. Her juryens begrunnelser for de forskjellige prisene: «Homofob 2005»: Norges Fotballforbund Juryens begrunnelse: «Homofobprisen går i år til en organisasjon som ikke har tatt homofobi tilstrekkelig på alvor. Organisasjonen representerer en stor idrett, som utøves av mange mennesker, og er en arena der mange homofili lever i frykt for at legningen skal bli kjent. Ordet «homo» brukes ofte som skjellsord innen denne idretten, og organisasjonens tilsynelatende aksept av dette bidrar ikke til at det blir lettere å være homofil innen denne idretten. Når en av seks spillere føler ubehag ved å dele garderobe med en homofil, viser det at organisasjonen har en jobb å gjøre i sitt holdningsskapende arbeid, for å skape en arena der idretten kan utøves uavhengig av seksuell legning, og med full frihet til å være seg selv. Juryen mener at organisasjonen fortjener homofobprisen på bakgrunn av de holdninger og fordommer basert på kunnskapløshet og intoleranse som er tilstede innen idretten og ønsker at prisen skal oppfattes som en oppfordring til å jobbe mer målrettet med å endre dette. » «Homofryd 2005»: Oslo Bispedømmeråd Juryens begrunnelse: «I mange år har det vært fokusert på kirkens negative holdning til lesbiske og homofile. I år er det derfor en glede for juryen å kunne dele ut homofrydprisen til noen som har utmerket seg med en positiv innsats for homofiles plass i kirken. Kirkemøtets vedtak i 1997 om å ikke ansette homofilt samlevende i vigslede stillinger var enstemmig. Det betyr ikke at det var riktig. Også innen kirken er det mange som innser det. Årets prisvinner har tatt konsekvensen av dette og på en modig, selvstendig og demokratisk måte vist oss at kirken også arbeider aktivt for å fremme positive holdninger overfor homofile. Vinneren viser raushet og respekt for livets mangfold, og bidrar med sitt engasjement til at begrepet «en åpen og inkluderende kirke» får innhold. Årets homofrydpris går til de som sørget for at en åpen homofil fikk ansettelse som studentprest - mot biskopens vilje. «Ærespris 2005»: Rolf Angeltvedt, faglig og administrativ leder i Helseutvalget Juryens begrunnelse: «Årets æresprisvinner har, som en æresprisvinner skal, mange år bak seg i homobevegelsen. I en årrekke har han jobbet i en av bevegelsens mest sentrale organisasjoner. I tillegg har han ved siden av sin jobb, lagt ned et ukjent antall timer for å skape underholdning for tusenvis av homser, lesber, bier og andre gjennom mange år. Etter å ha vunnet konkurransen «DragQueen of the year» på Enka, begynte han sin karriere for alvor i Bergen tidlig på nittitallet, og var der med på å starte opp Melodi Kvasi Grand Prix. I tillegg var han en betydelig medspiller i å skape et miljø for kulturelt mangfold i vestlandsbyen. Etter noen år vendte han tilbake til hjembyen Oslo, og fortsatte sin jobb med hivforebyggende arbeid blant menn som har sex med menn. I hovedstaden har han også vært med på å sette i gang HomoCircus på Kuba, siden avanserte arrangementet og flyttet til rådhusplassen. Homomiljøet har de siste to årene blitt presentert for rekordhøye hivtall som har rystet en hel bevegelse. Årets æresprisvinner har i kraft av sin stilling måttet håndtere en rekke problemstillinger knyttet opp til dette. Han har vært til tider alene om å synliggjøre menn som har sex med menn som den mest hivutsatte gruppen i Norge. Han jobbet iherdig for å få tilført mer midler til hivforebyggende arbeid i Norge og han har sagt om seg selv at han i en lang periode følte seg som «mannen som alltid kommer med de dårlige nyhetene». I tillegg til sitt engasjement både i den jobben han gjør, og de små eller store prosjektene han er involvert i, er årets æresprisvinner en positiv rollemodell i miljøet. Han er en enorm humørspreder og motivator og til stor inspirasjon for mange langt utenfor sin egen organisasjon.»

Powered by Labrador CMS