– Alle må sikres mot hatkriminalitet

Publisert

Stortingsrepresentant André O. Dahl (H) ønsker en tilføyelse til regjeringens lovforslag om endringer i straffeloven. – Vi må sørge for at alle minoriteter sikres mot hatkriminalitet og forventer støtte fra regjeringspartiene, sier Dahl. Justiskomiteen behandler i disse dager en sak om endringer i straffeloven, herunder spørsmålet om hatkriminalitet. Menneskerettsalliansen har kommet med innspill til saken fordi de mener at forslaget ikke følger opp menneskerettighetens generelle beskyttelse mot alle former for diskriminering. – Det er undergrupper og minoriteter som kan bli rammet av hatkriminalitet, men som ikke vernes av lovforslaget. Disse ønsker vi å beskytte, sier André Dahl til Blikk Nett.

«Annen status»

Dahl og Høyres stortingsgruppe er helt enig med Menneskerettsalliansen som sier at problemet med det gjeldende lovforslaget er at det bare gir vern i forhold til visse diskrimineringsgrunnlag. Høyre håper og tror de andre partiene på Stortinget blir med på å fremme følgende forslag til regjeringen: «Stortinget ber regjeringen i løpet av 2008 om å fremlegge forslag som sørger for at hatkriminalitet på grunnlag av «annen status» gis det samme lovmessige vern som annen hatkriminalitet.»

– En menneskerett

– Vi har for eksempel hørt om vold mot transseksuelle og andre som vi frykter ikke omfattes av lovforslaget. Dette vil bli dekket under begrepet «annen status». Slik det er i dag følger ikke forslaget opp menneskerettighetenes og internasjonal rettspraksis generelle beskyttelse mot alle former for diskriminering. Forslaget er heller ikke i tråd med hva Stortinget uttrykte i forbindelse med behandlingen av forslag om en mer overordnet og helhetlig antidiskrimineringslovgiving , sier André Dahl.Justiskomiteen skal komme med innstilling i saken 29. januar, og innen den tid håper stortingspolitikeren at tilleggsforslaget er sikret bred støtte.