Åpner for homoadopsjon

Publisert

KrF-leder Dagfinn Høybråten åpner for at homofile kan få adoptere i enkelte stebarnstilfeller. Høybråten sier også at partiet ikke lenger vil kjempe mot partnerskapsloven. I programmet Sommerpraten på TV2, sier Høybråten for første gang at det kan tenkes situasjoner hvor homofil stebarnsadopsjon er til det beste for barna. Kristelig Folkeparti står fast på at det er familien med ekteskapet som ramme som er tryggest. Dermed vil KrF ikke likestille alle samlivsformer. De mener hensynet til barna skal veie tyngst, og at det er tryggest å vokse opp med en mor og en far. At det så kan tenkes situasjoner hvor man vil finne at den beste løsningen for barnet er at en stemor eller stefar adopterer, det mener jeg absolutt at det bør kunne være, sier Høybråten. – I en stebarnsadoposjon mener vi at det bør være en åpning for at to personer av samme kjønn kan ha et felles jurisisk ansvaret for et barn det i bestemte tilfeller. – Når det gjelder partnerskapsloven er den vedtatt for 12 år siden og veldig mange mennesker i dette landet har innrettet seg på den, sier Høybråten. Krf-lederen mener det er et samfunnsansvar å sikre et sosialt sikkerhetsnett uansett hva slags samlivsform folk har valgt. – Og det gjelder også de homofile, sier Høybråten, og sier at KrF ikke lenger vil kjempe for å å opphevet partnerskapsloven.