Byråd beklager rot

Publisert

Blikk Nett skrev tirsdag om Helle Solberg som fikk avslag på sin søknad om foreldrepermisjon i Oslo kommune. Høyres finansbyråd i Oslo, André Støylen, beklager kommunens håndtering av saken, og lover å sende ut et rundskriv med instrukser til alle etatene, om hvordan slike søknader skal behandles i framtiden. Ifølge kommunens handlingsplan for homofile fra september i fjor har homofile og lesbiske medforeldre som jobber i kommunen rett til fødselspenger betalt av arbeidsgiver fram til en stebarnsadopsjon går igjennom. Dette hadde, i Helle Solbergs tilfelle, ikke utdanningsetaten fått med seg. Nå får de, og alle andre etater i kommunen tilsendt et rundskriv med informasjon om hvilke forpliktelser kommunen har tatt på seg som en følge av handlingsplanen. – Dette er noe vi skal gjøre i løpet av de nærmeste dagene, sier Støylen. – Burde det ikke vært gjort med en gang handlingsplanen ble vedtatt? – Jo, og der tar vi selvkritikk. Samtidig vil jeg jo si at denne planen har vært kommunisert. Den ble vedtatt i byrådet og oversendt bystyret med en gang. Handlingsplanen har også fått endel oppmerksomhet i media, så min oppfatning var at den var allment kjent innenfor systemet. – Helle Solberg forteller at hun måtte ta kontakt med folk hun kjente i bystyret for å få gjort om avslaget. Er det en runde flere må regne med å gå? – Det burde ikke være slik at man må kjenne noen for å få de rettighetene man har krav på. Prosedyren med å ivareta rettigheter som allerede er vedtatt bør skje automatisk, og framover er jeg ganske sikker på at denne prosessen vil gå på skinner. Men feil kan oppstå, og da er bystyret ikke et dårlig valg når man skal kontakte noen. Det er fint at det kan fungere som et slags ombud også. Hvis det av en eller annen grunn skulle bli noen misforståelser kan man også kontakte den relevante seksjonen på Oslo rådhus. Med en gang vi gjøres oppmerksom på en sak, vil vi adressere den, slik at den fort kan løses. Støylen forteller at byrådet i Oslo jobber med at staten skal forandre sitt regelverk slik at homofile og lesbiske medforeldre som er i en adopsjonsprosess kan få forskuddsbetalt fødselspengene direkte fra trygdeverket. – Slik som det er nå betaler ikke folketrygden ut noen fødselspenger til medforeldre før en stebarnsadopsjon har gått gjennom. Støylen er ikke engang sikker på at Oslo kommune som arbeidsgiver får refusjon fra Folketrygden for de fødselspengene den betaler ut til lesbiske og homofile medforeldre. – Men det er ikke det som er hovedpoenget, uavhengig av om vi får refusjon eller ikke vil vi sikre likebehandling av lesbiske og homofile arbeidstakere i kommunen, lover André Støylen.