Diskrimineres av andre homoer

Publisert

Ifølge en undersøkelse utført av avisa Utrop opplever nesten halvparten av homofile innvandrere at de diskrimineres i det etnisk, norske homomiljøet.– Utfordringene er store innad i homomiljøene, sier LLHs sentralstyremedlem Majoran Vivekananthan. Det er avisa Utrop som presenterer funnene fra nettundersøkelsen i sitt nyeste nummer. Via Gaysir har de stilt forskjellige spørsmål til rundt 100 homofile innvandrere. Litt over en tredjedel av de spurte er kvinner. De som har svart er i hovedsak fra Asia og Latin-Amerika. En mindre andel er fra Europa og Nord-Afrika, mens det bare er en håndfull av deltagerne fra Midtøsten og det sørlige Afrika. Temaene for spørsmålene omhandlet alt fra hvordan de blir oppfattet blant etnisk norske homoer, hvordan folk i Norge oppfatter homofile innvandrere og hvor mye de deltar i det etablerte homomiljøet.

Homoene diskriminerer

Blant funnene kommer det fram at 43 prosent av homofile med innvandrerbakgrunn mener at etnisk, norske, homofile har negative holdninger til homofile med minoritetsbakgrunn. 47 prosent er «enig» i påstanden om at «folk i Norge generelt er positivt innstilte til homofile». 67 prosent svarte «sjeldent» eller «aldri» på om de hadde opplevd trakassering, diskriminering, vold eller sjikane på grunn av sin legning. Da de fikk spørsmål om det er lett for homofile å være åpne om sin bakgrunn overfor folk fra samme bakgrunn, svarte et knapt flertall at det ikke er lett å være åpen. Flesteparten sa seg enig i at innvandrermiljøene sliter med å være tolerante i forhold til homofile med samme etnisk og religiøs bakgrunn. Kun 31 prosent sier det er godt nok kunnskapsnivå om homofili generelt er høyt blant mennesker med samme bakgrunn som seg selv. 44 prosent svarer at de ikke er aktive i det homofile miljøet.

– Media «forverrer»

Majoran Vivekananthan er ansatt i Utrop og er også sentralstyremedlem i LLH. Han ble overrasket over et par utfall i undersøkelsen. – Mange forteller at de har opplevd diskriminering innad i homomiljøet. Det er altså ikke noe lett å være homofil innvandrer blant «sine egne». Jeg ble også overrasket over at forholdsvis få har opplevd vold, trakassering og mobbing.Majoran Vivekananthan sier at det finnes homofile innvandrere i Norge fra sju kontintenter. Gjennom media har gjerne de verste tilfellene av diskriminering kommet fram. – Jeg betviler ikke at det er veldig vanskelig å være homofil muslim, men det er kun skrekkhistoriene som har fått spalteplass. Undersøkelsen viser at situasjonen ikke er så vanskelig for alle, sier Vivekananthan.

Viser et mønster

De homofile innvandrerne ble spurt om de selv tror mange andre blir utsatt for trakassering, diskriminering, vold eller sjikane. Flesteparten har dette inntrykket, men tallene viser at 67 prosent sjelden eller aldri har blitt utsatt for homofobi. – At svarene blir slik tror jeg også har noe med medias framstilling å gjøre. Mange homofile innvandrere tror nok selv at de som gruppe blir utsatt for vold svært ofte, men heldigvis er ikke den faktiske situasjonen slik, sier Vivekananthan og legger til at det er viktig å presisere at dette ikke er en helt representativ undersøkelse, men at den viser et mønster.

Flere møteplasser

– For LLH blir det viktig framover å utfordre innvandrermiljøene og bidra til at flere står fram. Utfordringene finnes innad i homomiljøene der vi finner akkurat de samme fordommene mot innvandrere som i heterofile miljøer. Innad i innvandrermiljøene er det også mange utfordringer. Framover blir det viktig å skape møteplasser som er åpne for alle, uansett religion, alder, kjønn og hudfarge. Vi trenger flere nøytrale steder homofile innvandrere kan møtes sammen med norske homofile, mener Majoran Vivekananthan.Se også: utrop.no