– En seier for kjærligheten

Publisert

Et flertall på Stortinget vil gi homofile rett til assistert befruktning, til å adoptere og til å gifte seg. – Dette er en gledens dag for alle homofile og deres barn, sier Gunn Karin Gjul (Ap) i forbindelse med at felles ekteskapslov ble avgitt på Stortinget i dag. Lesbiske vil få rett til assistert befruktning på lik linje med heterofile. Det er nå klart at et flertall på Stortinget vil gå inn for det. – Dette er en historisk dag. Med felles ekteskapslov vil homofile få lov til å gifte seg, bli vurdert for adopsjon og assistert befruktning akkurat som heterofile. Det betyr at vi fjerner all diskriminering av homofile i norsk lovgivning, sier saksordfører Gunn Karin Gjul (Ap).

– Hvorfor er felles ekteskapslov så viktig?

– Fortsatt opplever homofile å bli trakassert på grunn av sin legning. Sist uke kunne vi lese i avisene om ei jente i Trondheim som ble kastet av bussen fordi hun var lesbisk, og om en gutt som opplevde at familien slo hånden av han fordi han var homofil. Med felles ekteskapslov sørger vi for at norsk lov ikke diskriminerer homofile. Det er en viktig seier på linje med innføringen av allmenn stemmerett og likestillingsloven, sier Gjul.

Styrker barns rettigheter

Felles ekteskapslov vil sikre rettighetene til barn av homofile. Det vil gi disse barna to juridiske foreldre allerede fra fødselen av, samt rett til arv dersom en av foreldrene faller fra. – Slik gir vi barn rammer for et stabilt familieliv uavhengig av om foreldrene er homofile eller heterofile. Det er positivt at homofile får forplikte seg gjennom ekteskap. Undersøkelser viser at folk som er gift sjeldnere går fra hverandre enn samboere, sier Gjul.Forslaget til felles ekteskapslov har så langt møtt krass kritikk blant enkelte, som hevder at en slik lov vil svekke ekteskapet som institusjon, føre til at samfunnet går i oppløsning og at barn av homofile får det vanskelig. – Jeg har hørt argumentene før. De samme dystre spådommene ble brukt da Partnerskapsloven ble vedtatt i 1993. Det mest interessante er imidlertid at de som den gang var bitre motstandere av partnerskapsloven i dag hegner om den med nebb og klør. Nå mener de at felles ekteskapslov er den store trusselen, sier Gjul.

– Kunne man ikke bare beholdt partnerskapsloven?

– Nei, partnerskapsloven ivaretar ikke godt nok rettighetene til barn av homofile. Dessuten er det uforståelig at vi skal ha to lovgivninger for mennesker som er glad i hverandre og ønsker å leve sammen. Vi trenger en felles lov som regulerer alle typer ekteskap.

– Du frykter ikke at barn av homofile vil bli mobbet?

– Nei, jeg tror felles ekteskapslov vil bidra til at folk aksepterer disse barna. Med en slik lov sier vi at det er like naturlig å leve i homofile som i heterofile forhold. Dessuten viser forskning at barn vokst opp hos foreldre med samme kjønn verken har fått sosiale eller psykologiske problemer. Typisk for disse barna er imidlertid at de vektlegger verdier som toleranse og likestilling høyt, sier Gunn Karin Gjul i en pressemelding.