Endsjø og Solberg i krangel

Publisert

Dag Øistein Endsjø har havnet i diskusjon med kommunalminister Erna Solberg om regjeringens manglende innsats for å få slutt på all diskriminering av minoriteter, inkludert homofile. I Dagbladet torsdag hevdet Solberg at «all diskriminering er uakseptabel og må bekjempes». – Men hvorfor foreslår hun ikke da en diskrimineringslov som sier netttopp dette, spør Endsjø, leder for Menneskerettsutvalget i LLH og i Menneskerettsalliansen. Debatten mellom Endsjø og Kommunalministeren startet da Endsjø i et innlegg i Dagbladet 1. februar etterlyste en beklagelse fra Erna Solberg for at norsk lov fremdeles diskriminerer homofile, funksjonshemmede og andre mennesker med identitet som faller inn under menneskerettighetenes «annen status». Solberg beklager ingenting, men sier seg enig med Endsjø i at de ulike tiltakene for å styrke vernet mot diskriminering aktualiserer spørsmålet om en helhetlig lovgivning som dekker alle former for diskriminering. – Dette er strålende. Jeg forstår det sånn at Erna Solberg dermed vil kunne støtte Menneskerettsalliansens forslag om at det umiddelbart settes i gang en utredning for å sette hele det norske diskrimineringsvernet i overensstemmelse med menneskerettighetene, slik at alle har samme grad av vern, sier Endsjø til Blikk Nett. I innlegget hevder Erna Solberg at regjeringen er opptatt av å styrke det rettslige vernet mot diskriminering for alle grupper i samfunnet. Men Endsjø skjønner ikke hva hun sikter til. – Det problematiske er at det er ingenting i regjeringens handlinger som tilsier dette. Som hun selv også viser i sin oppramsing av forskjellige lover og lovforslag, er det stor forskjell på for eksempel etnisk minoriteter og kjønnsdiskriminerte som skal ha vern på alle samfunnsområder, homofile som bare skal ha vern i arbeidslivet og i boligsektoren, og transseksuelle som ikke har noe formalisert vern overhodet. Solberg hevder også at arbeidet mot diskriminering gjennom holdnings- og påvirkningsarbeid er minst like viktig som diskrimineringsvern gjennom lovgivning. Men hvorfor blir da likestillingsarbeidet bare begrenset til feltene kjønn, etnisitet og religion? Hvorfor ikke også andre grupper, spør Endsjø som ikke er fornøyd med at Solberg ikke har svart på dette spørsmålet av Solberg. – Det nye lovforslaget definerer trakassering og indirekte diskriminering av etniske minoriteter som et lovbrudd, men hva slags holdningsarbeid er det som skal til for å motarbeide trakassering og indirekte diskriminering mot for eksempel funksjonshemmede, homofile og transkjønnede? Dette gir hun ingen svar på, sier Endsjø.