– Et langt skritt i riktig retning

Publisert

– Dette er et langt skritt i retning mot juridisk likestilling og en slutt på forskjellsbehandlingen av lesbiske og homofile i lovverket. I et demokrati hvor alle skal være like for loven og alle er like mye verdt, viser regjeringen handlekraft ved å legge fram forslag om felles ekteskapslov, sier LLH-leder, Jon Reidar Øyan. Øyan sier i en pressemelding at det er med stor glede Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring imøteser forslaget fra regjeringen om innføring av felles ekteskapslov. Han påpeker at en fortsatt ordning med ekteskap og partnerskap er en utestengelse fra en av samfunnets viktigste institusjoner. - Denne utestengelsen framstår som symbolsk og urettferdig. Det opprettholder en legitimering av lesbiske og homofile par som «ikke gode nok» i forhold til heterofile ektepar, derfor er denne loven så nødvendig, sier LLH-leder Jon Reidar Øyan. – Så lenge vi har en statskirke i Norge mener LLH også det er naturlig at man viderefører dagens § 13 i ekteskapsloven med det tillegg at den enkelte prest kan nekte å vie homofile par, mener Øyan. Han mener at dette er den beste løsningen når formålet er å likestille heterofile og homofile ekteskap. – Det viktigste er imidlertid at de som ønsker å vie lesbiske og homofile par blir hørt og at kirka ikke stenger for dette ønsket. – Det er positivt og lovende at Venstre allerede i forrige uke uttalte støtte til Regjeringens forslag om felles ekteskapslov og adopsjonsprøvingsrett for lesbiske og homofile. LLH er derfor svært spente på utfallet av onsdagens gruppebehandling hos Venstre av spørsmålet om assistert befruktning til lesbiske kvinner. Vi håper på at Venstre vil være med å sikre flertall for juridisk likestilling også på dette området, sier Øyan