Følger opp utlendingsmyndighetene

Publisert

Justisminister Knut Storberget lover å se på retningslinjene for utlendingsmyndighetene i saker som berører homofile asylsøkere. I onsdagens spørretime på Stortinget fikk justisminister Knut Storberget spørsmål om han synes det er riktig at norske utlendingsmyndigheter forlanger at iranske homofile asylsøkere blir bedt om å skjule sin legning i hjemlandet. – Norske myndigheter gjemmer seg bak dette pratet om sosiokulturelle normer. I praksis krever norske utlendingsmyndigheter at homofile må skjule sin legning. Jeg ønsker å vite om statsråden synes det er greit, sier stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold som stilte spørsmålet til Storberget. Justisministeren repliserte med at homofile og lesbiske asylsøkere i utgangspunktet har krav til beskyttelse dersom de risikerer forfølgelse og tortur i hjemlandet, men at dette er noe som Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer i hver enkelte sak. – Svaret jeg fikk fra Storberget var egentlig som ventet. Han sier at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker og at han har tillit til det arbeidet UNE og UDI gjør, sier Bekkevold. Må sammenlignes med politiske flyktninger I sitt oppfølgerspørsmål belyste Bekkevold likheten mellom politiske flyktninger og homofile flyktninger. – Vi ville aldri bedt politiske flyktninger å leve i skjul og holde sitt politiske ståsted skjult. Jeg mener dette er fullt sammenlignbart og det skuffer meg at Storberget ikke svarer på dette, sier Bekkevold som mener det er viktig å opprettholde denne sammenligningen i en videre dialog. Han påpeker at det er viktig å få en diskusjon rundt nettopp dette. – Hvorfor skal man gi asyl på et politisk grunnlag og ikke på et homofilt grunnlag. I praksis kan en politisk flyktning også leve skjult hvis en homofil flyktning må gjøre det, påpeker Bekkevold. – Lær av Bondeviks asylpolitikk Likevel mener Bekkevold at det er positive ting å trekke ut fra justisminsterens svar. Særlig ser han håp i justisminsterens tilsvar på det andre oppfølgerspørsmålet der Bekkevold trekker frem Bondevik 1-regjeringens asylpolitikk fra 1998. Da ble det åpnet for at homofile asylsøkere som var i fare for å bli utsatt for forfølgelse skulle få opphold. – Det kan gjøre at han velger å se nærmere på praksisen fra 1998 og se på mulighetene for at vi kan gå tilbake til den etter hvert, sier Bekkevold. Justisministeren påpekte også viktigheten av dette spørsmålet og lovet å følge UDI og UNEs praksis. – Vi ser at det er grunnlag for å gjøre det. Dette er et spørsmål som brer seg i mange land. Det er et vanskelig område, men vi vil ha fokus på det og se nærmere på utlendingsmyndighetenes retningslinjer, sa Storberget. – Dette viser at han er imøtekommende og innser at det er et vanskelig spørsmål som reiser flere dilemmaer. Det gir håp for økt fokus på disse sakene, sier Bekkevold som mener det viktigste nå er å fortsette dialogen med statsråden.

Powered by Labrador CMS