Forsvaret samarbeider med LLH

Publisert

Tillitsmannsordningen i Forsvaret har innledet et samarbeid med Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Målet er klart: Forsvarets ledelse må ta problemet på alvor og sette i gang konkrete initiativ. – De siste årene er det fokusert mye på de myke verdier, men de homofiles situasjon har dessverre nærmest vært et tabu, sier landstillitsvalgt for de vernepliktige, Axel Sjøstedt. Forsvaret er fortsatt et sted der mange homofile benekter sin egen legning. Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener det må et krafttak til for å bedre situasjonen. – Vi trenger handling, ikke store ord, sier de vernepliktiges tillitsvalgte. Forsvaret skiller seg fra resten av samfunnet på en del områder. Fellesskapet på brakka og bruk av nedverdigende ukvemsord er to eksempler fra den maskuline kulturen som gjør at mange nok kvier seg for å stå frem med sin legning. Derfor er det viktig at man er oppmerksomme på dette i alle ledd, fra menig soldat til forsvarsledelse, sier Sjøstedt. I etterkant av homofilikonferansen ”(U)synlig” vil Forsvarets ledelse bli bedt om at det opprettes en overordnet stilling for å administrere arbeidet som gjøres i forhold til de homofile. Holdningsskapende arbeid og opprettelsen av et apparat som har kompetanse til å bistå målgruppen, vil være viktige ansvarsområder. Hvert år arrangerer Tillitsmannsordningen en soldataksjon. For to år siden var temaet mangfold i Forsvaret, med homofili som et viktig undertema. Sjøstedt mener det er viktig at det er rom og aksept for den enkelte uavhengig av kjønn, hudfarge eller legning. – Dette er en tosidig interesse. Et sunt mangfold som reflekterer befolkningen for øvrig øker både Forsvarets troverdighet og evne til å løse de oppgaver Forsvaret står ovenfor i dag, avslutter han.