– Idretten har endret seg

Publisert

Etter å ha ledet prosjektet «Med idretten mot homohets» siden 2007 mener Håvard Øvregård at idretten har endret seg i positiv retning. Siden 2007 har Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og LLH samarbeidet om prosjektet «Med idretten mot homohets». 30. desember opphørte prosjektet og gikk over til å bli en integrert del av idrettsforbundets arbeid med inkludering og likestilling. – Oppfølgingen av arbeidet videre på dette området vil ikke skje gjennom et eget separert arbeid mot homohets, men temaet skal være en synlig del av arbeidet for en åpen og inkluderende idrett, sier prosjektleder, Håvard Øvergård. Selv går han over fra en 80 prosent stilling som prosjektleder til en 20 prosent stilling som rådgiver. Til tross for at personalressursene reduseres, lover Øvregård at det ikke blir mindre fokus på homohets og seksuell orientering i idretten. Tvert imot har han tro på økt fokus de neste årene. – De siste årene har vi jobbet intensivt for å aktivt påvirke ulike organisasjonsleddene i idretten til å ta opp temaet. På denne biten blir arbeidet redusert, men samtidig ser vi at det er større interesse fra idretten for dette temaet, så vi slipper å jobbe så hardt for å få synlighet. Det har blitt flere personer, flere organisasjonsledd og aktører som er bevisste på temaet og som ønsker å prioritere dette, sier Øvregård. Idretten tar ansvar Han har mottatt flere henvendelser fra ulike organisasjonsledd som ønsker å sette fokus på dette temaet. Så langt har han booket seks foredrag for første halvdel av 2010. – Dette er et resultat av prosjektet «Med idretten mot homohets». Idretten har tatt opp temaet på alle nivå og idretten selv tar ansvar for arbeidet med dette temaet. På andre områder ser man at LLH er nødt til å gjøre arbeidet for andre organisasjonsledd for å få tatt opp temaet. I idretten er det ikke LLH eller andre homoorganisasjoner som tar jobben, sier Øvregård. – Har du tro på at holdningene i idretten vil endre seg? – Jeg har sett at idretten har endret seg de siste årene og jeg har tro på at den vil fortsette i en positiv retning. – Hva er det viktigst å jobbe med i årene fremover for skape holdningsendring i idretten? – Det viktigste er at temaet blir diskutert i de ulike idrettsorganisasjonene. Trenere og ledelse er de viktigste målgruppene. For meg er førsteprioriteten å delta på møteplasser og snakke om dette temaet for å øke bevisstheten. Øker vi antall personer som er bevisste på temaet, øker vi antall personer som kan utgjøre en viktig forskjell i klubbene, sier Øvregård som ikke ønsker å dra profilerte idrettsutøvere ut av skapet. – Jeg tror ikke åpne enkeltpersoner er det viktigste. Det har i hele prosjektperioden vært et mål og en utfordring å få fokuset bort fra «den homofile/lesbiske idrettsutøver» og over på ansvaret til trenere og ledere. Det viktige er at ledelsen i idrettsforbund, særforbund, kretser og idrettslag er bevisste på at homohets er noe som kan skje og forebygger det. Dette vil gjøre det mye lettere å være åpen homo på alle nivå i idretten, også for eliteutøvere, sier Øvregård til Blikk Nett.

Powered by Labrador CMS