– Ikke godt nok

Publisert

15. februar var høringsutkastet til nye læreplaner endelig klart. LLH mener at arbeidet med læreplanene har beveget seg i riktig retning, men de må bli betydelig bedre og klarere. – Det har kommet inn noen formuleringer i natur- og samfunnsfag på ungdomskolenivå. Noen er klare og noen mindre klare. Dette er et lite skritt i riktig retning, men planene må bli betydelig bedre før vi kan akseptere dem, sier leder av arbeidsgruppa for læreplanarbeid i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), Helle Nyhuus. Nyhuus sikter blant annet til følgende formuleringer: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (...)samtale om homofili og heterofili og vise forståelse og respekt for ulik seksuell orientering (...)forklare hva som skjer under puberteten, og samtale om variasjon i seksuell kjønnsidentitet Nyhuus deltok i går på et åpent møte med Utdanningsminister Kristin Clemet i Drammen. – Jeg synes Clemet ga inntrykk av at hun skjønner poenget vårt. Hun ga uttrykk for at vårt krav ikke er et særinteressekrav, men at det har allmenngyldighet. – Det finnes ikke tilstrekkelig kompetanse om homofili blant lærerne og lærebokforfatterne. I tillegg skal ikke lenger lærebøker godkjennes. Derfor er det avgjørende at læreplanene tydelig vektlegger homofili. I motsattfall risikerer vi at mange unge går gjennom skolen uten å ha vært borti temaet.