Ingen reduksjon i homomidler

Publisert

– Totalt er det en økning i midler bevilget til homoformål i år, sier stortingsrepresentant for Ap, Håkon Haugli. Selv om statsbudsjettet for 2010 viser en reduksjon i homopotten, er det ikke snakk om en reduksjon i midler til homoformål. – Det har vært en liten reduksjon på noen poster, men totalt sett har det faktisk vært en økning i midlene til homoformål fra 2009 til 2010, sier stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap). LLH-leder Karen Pinholt mener det omtalte kuttet i homopotten betyr mindre midler til å jobbe med homospørsmål. Etter en nærmere gjennomgang av statsbudsjettet kan imidlertid stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) fortelle at det ikke er snakk om et kutt i de totale midlene som avsettes til homoformål selv om det er en reduksjon i den såkalte homopotten. – Det er riktig at det har vært en reduksjon fra 2009 til 2010 i prosjektmidlene, men det er faktisk en økning på 5,76 prosent i midler til homoformål fra 2009 til 2010 totalt. Dermed blir det feil å hevde at det har vært en reduksjon i satsingen på lesbiske og homofile, sier Haugli.

Forskningsmidler

I 2009 var det totale budsjettet for kapittel 846, som omfatter homomidlene, på 12 912 000 kroner eksklusiv de midlene som ble brukt på bokprosjektet «Skapsprengerne» og forskning på levekår. Det totale budsjettet for 2010 ligger på 12 551 000 kroner. Altså 361 000 kr mindre. – Det er en liten reduksjon i kapittel 846, men i budsjettet for 2010 er det også satt av 1,15 millioner utenfor kapittel 846 til en ny stilling ved Galdu, som skal fremme likestilling og motvirke diskriminering i det samiske miljøet, og til en holdningsundersøkelse i regi av FAFO, forteller Haugli. I tillegg vil seksuell orientering bli nevnt eksplisitt ved utlysning av stimuleringsmidler knyttet til oppfølging av aktivitets- og redegjørelsespliktene i hensyn til diskrimineringsloven. Til dette er det satt av 1,7 millioner som heller ikke er regnet inn i homopotten.

Uklokt å klage

Haugli erkjenner likevel at det kanskje burde vært brukt mer midler på prosjekter slik LLH-leder Karen Pinholt tidligere har uttrykt til Blikk. – Av alle midler i kapittel 846 går mer enn halvparten til drift av ulike lhbt-organisasjoner. I forhold til andre grupper og andre interesseorganisasjoner, har lhbt-organisasjonene romslige rammer. Jeg forstår at det er mange gode formål og mye de ønsker å gjøre, men jeg tror det er svært uklokt av LLH å klage. Det kan godt hende at det burde brukes mer på prosjekter, men i så fall må spørsmålet bli om det burde omprioriteres innenfor det som allerede er rause rammer, sier Haugli. Les også: Kutt i homopotten Synes LLH sutrer Slår tilbake mot kritikk

Powered by Labrador CMS