– Ingen særinteresse

Publisert

– Det er 100 prosent klart at homofili som tema ikke kan utgå fra læreplanene, men snarere bli behandlet bedre, sier utdanningsminister Kristin Clemet til Blikk Nett. Kristin Clemet er helt klar på at temaet homofili ikke skal behandles som en særinteresse og at det vil være uansvarlig å utelate dette fra læreplanene. Hun mener også at kravet fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) om tydeliggjøring av at homofili ikke er en særinteresse, men er allmenngyldig. – Allerede har det dukket opp mange krav fra grupper som ønsker mer fokus på sine hjertesaker. Det er ikke meningen at læreplanene skal ta opp i seg alle mulige særinteresser, og vi kan ikke ta hensyn til alle disse. Jeg anser imidlertid ikke homofili som en særinteresse. Det ville være uansvarlig og uprofesjonelt om læreplanene skulle forbigå dette i taushet. Clemet understreker at det som nå foreligger kun er et høringsutkast. De endelige læreplanene skal ikke fastsettes før til sommeren, og Clemet ønsker ikke å forskuttere noen avgjørelser. – Jeg skal bruke tiden fram mot sommeren til å samle innspill før departementet fastsetter de endelige planene, sier utdanningsministeren