Konferanse om vold

Publisert

Alternativ til vold arragnerer nordisk konferanse om vold og behandling. Et av hovedfokusene er likestilling. Det involverer seminarer om vold i homoforhold og hatvold mot ikke-heterofile.– Homofile menn slår sine partnere oftere enn noen andre og lesbiske kvinner slår oftere enn sine heterofile medsøstre, sier Ragnar Kværness i Alternativ til vold. Alternativ til vold arrangerer nordisk konferanse om vold og behandling i Oslo 5. og 6 desember. – I homofile parforhold får du ikke det samme likestillingsperspektivet i forhold til kjønn, og samtidig ser du at minoriteter som lider under generelle undertrykkelsesmekanismer i samfunnet, er mer utsatt og mer belastet med rus, psykiske problemer og vold. Stigma og diskriminering øker rett og slett faren for at du slår partneren din, sier Ragnar Kværness. – Hvorfor snakkes det så lite om vold i homoforhold? – Mange homofile par ønsker å kompensere for «skavanken» homofil, så derfor tier de om vold. Det blir en dobbelt skam. Kværness har sammen med kollega Karsten Ekren i snart et år drevet prosjektet «Homofile voldsutøvere og terapi». Under konferansen skal de legge fram sine erfaringer med arbeidet hittil. – Vi har en dobbelt ambisjon med prosjektet. For det første vil vi hjelpe enkeltpersoner som lever med vold, enten de utøver den eller er utsatt for den. Vi har ikke parterapi, for erfaringer viser at det faktisk kan trigge volden. Vi prøver derimot å angripe skammen. Gi tilbakemeldinger på at det er modig å snakke om volden og vi prøver å skille handling og person. Den andre ambisjonen er å sette søkelys på at også homofile par slår hverandre. – Vi har, og det forventet vi, slitt med rekruttering. Det handler om den doble skammen, men også det at denne volden er usynlig i media og ofte i helsevesenet. Derfor prøver vi å reise problemstillingen, rette søkelyset på den og få fram at Alternativ til vold også har tilbud til homofile og lesbiske. Jeg har tro på en langtidseffekt og at vi etter hvert får flere homofile og lesbiske klienter. Heteronormative begreper Kværness løfter fram et foredrag som skal holdes av den svenske sosionomen og terapeuten Anneli Svensson. Hun skal snakke om hatvold mot ikke heterofile. – Hun har jobbet med både generell hatmotivert vold og vold i homofile relasjoner. Hennes erfaringer bekrefter at rekruttering til grupper og prosjekter kan være vanskelig på grunn av skammen. Hun kommer i sitt foredrag også til å reise endel interessante perspektiver om vanetenkning rundt vold i parforhold. At forståelsen av denne typen vold opererer veldig med en heteronormativ begrepsbruk. En historie hun har som understreker dette er om en lesbisk kvinne som var banket så alvorlig av sin kjæreste at hun havnet på sykehus. I journalen sto det at hun var blitt slått av sin kjæreste. Da voldsutøveren kom på sykehuset og utga seg for å være en venninne, var det ingen som reflekterte over at dette kunne være kjæresten. De regnet automatisk med at kjæresten måtte være en mann. Derfor begikk de en grov sikkerhetsfeil, slapp inn voldsutøveren og lot henne «hente» offeret. Det resulterte i at kvinnen, som allerede var alvorlig kvestet, nesten ble slått i hjel. Prosjektet til Kværness og Ekren har foreløpig konsentrert seg om homofile menn, men Kværness håper at de også vil få opp et eget tilbud for lesbiske kvinner. Han mener at en synlighet rundt at homofile og lesbiske også slår sine partnere er bra for likestilling. – Noen vil si at det fokuset er stigmatiserende. Men det er gjerne de som ønsker at homofile parforhold skal stå fram som perfekte. Vi ønsker derimot å endre interne og eksterne tankemåter rundt vold. Homofile par er, som andre par, fra hele spekteret. Vi kan slite med slik problematikk. Vi er også mennesker, og ikke et abstrakt begrep. Konferansen foregår på Oslo Plaza. Shabana Rehman skal være konferansier. Dagen før, 4. desember, vil det være en mottakelse i Oslo Rådhus, med en liten drink på kommunens regning og en tale av den ferske ordføreren, Fabian Stang. Påmelding: Atv-stiftelsen.no eller skriv til Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo