Krise i LLH

Publisert

En gjennomgang av situasjonen i LLHs fylkeslag viser at kun fem av de fjorten fylkeslagene i organisasjonen fungerer tilfredsstillende. – En del homser og lesber, deriblant endel av våre medlemmer, lider av det jeg vil kalle ansvarsangst, sier LLH-leder Jon Reidar Øyan. I forrige uke satte Blikk Nett fokus på situasjonen i Trøndelag hvor ingen vil sitte i styret, samtidig etterlyste LLH folk til å sitte i styret i Østfold. LLH har store problemer med å skaffe folk til å sitte i styrer i flere fylkeslag. – Mange er redde for å ta ansvar. Folk har lyst til å arrangere fester å gjøre morsomme ting, noe som for all del er viktige ting, men de vil ikke ta ansvar for å drive en organisasjon med alt det innebærer av administrasjon, politisk arbeid og ansvar, sier Jon Reidar Øyan. Han forteller at organisasjonen har problemer med å få valgt styrer i flere fylkeslag. I Østfold og på nordvestlandet har det ikke vært noen aktivitet over lengre tid. Det er problematisk i Troms, Finnmark, Trøndelag, på Sørlandet og delvis i Buskerud. LLH har i underkant av 1 700 medlemmer på landsbasis og har i år fått 3,8 millioner kroner i offentlig støtte. Overføringene til lokallagene økes fra 40 000 i 2005 til omlag 100 000 i år. Det er derfor ikke pengemangel som er årsaken til at lokallag over store deler av landet ligger brakk. – Det er vanskelig å gi noe svar på hvorfor vi har så få medlemmer og så mange av fylkeslagene sliter. Det vi ser er at steder med store avstander sliter mer enn fylker der avstandene er mindre. Jeg tror også vi må se på måten fylkeslagene er organisert på, og om vi fortsatt skal være en medlemsorganisasjon, sier Øyan. LLH har satt av 350 000 kroner til prosjektet «lokal oppblomstring» og skal i løpet av mars ansette en prosjektleder. Dette prosjektet skal kartlegge og koordinere fylkeslagene i LLH og bidra der fylkeslagene har behov for hjelp.. Prosjektlederstillingen blir plassert i Oslo slik at den som ansettes skal kunne dra nytte av kompetansen som finnes i LLH sentralt og på Homohuset. – Vi er redd for at hvis prosjektlederen plasseres i et fylkeslag utenom Oslo, vil vedkommendes fokus rette seg mest mot eget fylkeslag på bekostning av resten av landet. Dette skal være en stilling som skal serve alle fylkeslagene våre over hele landet, sier Øyan.