Kutter støtten til homoorganisasjoner

Publisert

Den mektige kristne sammenslutningen The conservative American Family Association har sluttet å boikotte Ford etter to år. Det har de gjort fordi Ford har kuttet ut støtten til homovennlige organisasjoner. The conservative American Family Association (AFA) har ikke mye til overs for homofile. Så når Ford Motor åpent støttet homovennlige organisasjoner i flere år, ble de boikottet av foreningen. Nå har bilprodusenten sluttet å gi penger til veldedighet, og dermed også de homovennlige organisasjonene. Ford sier dette ikke har noe med en endring av prinsippene, men at det er en direkte konsekvens av fjorårets gigantunderskudd på 2,7 milliarder dollar. AFA mener derimot at Fords innskjerpinger har med deres boikott å gjøre, og mener Ford har møtt de fleste kravene deres. AFA hevder at så mange som 780 365 mennesker har signert listene om å boikotte Ford. Kravene var at Ford skulle slutte å gi penger til homoorganisasjoner og at de heller ikke skulle sponse biler og penger til homoparader. AFA ville også at Ford skulle slutte å annonsere på homonettsteder og i magasiner. Det er usikkert hvor mye boikotten påvirket salget av biler, men salget av bilder fra Ford falt med dramatiske 10 prosent i USA i 2007. Ford fikk for øvrig nylig prisen for firmaet med mest homovennlig politikk fra Human Rights Campaign.