Lite troverdig

Publisert

Leder i LLH Telemark, Hanne Tangenes, mener Aps Gunn Olsen er lite troverdig når hun kritiserer KrFs homosyn i avisa Varden i dag. – Vi hr måttet forholde oss til en negativ Gunn Olsen i alle år og senest på fylkesårsmøtet i Telemark Ap i år sa hun at støtten til de homofile har gått altfor langt, sier Tangenes. – Gunn Olsen har aldri i sitt politiske virke formulert et positivt ord eller fremmet en sak til fordel for lesbiske og homofile rettigheter. Det er godt mulig at Gunn Olsen har dårlig hukommelse, men for oss som har arbeidet aktivt for lesbiske og homofiles rettigheter, fremstår Olsens utspill rett og slett som falskt og helt uten troverdighet. – Fra tidligere tider husker vi at Olsen var en uttalt motstander partnerskapsloven, som hun har vært i alle andre saker vedrørende lesbiske og homofile det siste tiåret.  Lesbiske og homofile i Telemark har alltid måtte forholde seg til en negativ, i beste fall en skeptisk Olsen, som blant annet etter fylkespartiets siste årsmøte uttalte at «støtten til de homofile går altfor langt!» og etter landsmøtet sa at «hun var skuffet over homovedtaket».   – Vi skal på ingen som helst måte ta til orde for eller forsvare KrFs homopolitikk, men en ting er sikkert - de driver "på ærlig vis"! Gunn Olsen er helt uten troverdighet, mener LLH Telemarks leder.