LLH krever press på Uganda

Publisert

Uganda vil innføre en ny lov som vil straffe homoseksualitet med livstids fengsel eller døden. – Vi er interessert i hvilke konkrete utspill den norske ambassaden og Utenriksdepartementet har gjort overfor ugandiske myndigheter, sier Karen Pinholt, leder i LLH. Nylig kom nyheten om at det ugandiske parlamentet skal behandle en lov som vil straffe praktiserende homoseksuelle med livstids fengsel eller døden.I lovforslaget er minimumsstraffen for homoseksuell praksis satt til livstids fengsel. Dersom siktede er hivpositiv, er en såkalt «serielovbryter», eller dersom det dreier seg om en person som er en «autoritet» i forhold til sitt «offer», skal den homoseksuelle praksis straffes med døden.Dersom loven går gjennom parlamentet vil landets innbyggere pålegges å melde fra om homoseksuell aktivitet innen 24 timer etter at de seksuelle handlingene har funnet sted. Gjør de ikke det, skal de straffes med inntil tre år i fengsel.LLH har siden mars i år arbeidet med ugandiske samarbeidspartnere for å støtte deres kamp mot den såkalte «Anti-Homosexuality Bill». Forrige uke, under Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) ble president Museveni kritisert fra mange hold fordi hans regjering ikke har gått klart ut mot lovforslaget.LLH mener Norges viktigste bidrag i denne saken er å støtte lokale krefter i Uganda. – Den lokale motstanden mot lovforslaget, ikke bare fra homobevegelsen, men også fra andre deler av det sivile samfunn, blir lagt merke til. Internasjonalt har menneskerettighetsorganisasjoner deltatt både som støttespillere og ved å legge press på ugandiske myndigheter, sier Karen Pinholt og etterlyser derfor en tydelig markering av Norges holdninger overfor lovforslaget.LLH deltok mandag 7. desember i en telekonferanse med ugandiske aktivister og deres støttespillere i det internasjonale menneskerettighetsmiljøet. – En del av møtet ble brukt til å diskutere hvilke virkemidler internasjonale støttespillere bør ta i bruk. En av konklusjonene av møtet var at det internasjonale presset virker, og at vi må arbeide for å opprettholde og styrke det, sier Karen Pinholt.LLH har også vært i nær kontakt med både UDs Seksjon for Menneskerettigheter og Demokrati og den norske ambassaden i Kampala. – Vi vet at ambassaden i Kampala leder en «human rights working group» og at denne har engasjert seg i saken. Men vi er interessert i å vite mer om hvilke konkrete utspill ambassaden og UD har gjort overfor ugandiske myndigheter, sier Pinholt.

Powered by Labrador CMS