– LLH må rydde i rekkene

Publisert

Etter Blikk Netts sak om at Barne- og likestillingsdepartementet kan komme til å stoppe framtidige pengeoverføringer til LLH, fordi de ikke har levert rapporter i tide, tar nå lederen i LLH Oslo og Akershus, Christian Møllerop bladet fra munnen og kommer med flengende kritikk av ledelsen i LLH. Han beskylder dem for rot. – Jeg er misfornøyd med ganske mye. Det som har kommet på bordet i det siste om at LLH ikke har levert evalueringsrapport om antidiskrimineringsprosjektet er en ting. Vi i LLH Oslo og Akershus har etterlyst denne rapporten på flere landsstyremøter, men uten resultat. Dette tatt i betraktning, er det jo interessant å vite at de har fått 100.000 kroner for å skrive denne rapporten. Hele organisasjonen trenger rapporten. Ikke minst trenger vi tallene til å underbygge argumentasjonen for at det faktisk foregår diskriminering, sier Møllerop. Han mener også at det er veldig beklagelig at LLH ikke har klart å sette i gang noen form for politisk debatt, noe de var forpliktet til å gjennomføre ifølge vedtak på forrige landsmøte. Feil i regnskapet – For to år siden ble vi forespeilet et underskudd i LLH på nesten 360.000 kroner. Så endte det med at organisasjonen gikk med et overskudd på nesten 100.000 kroner. Dette var et resultat av at ledelsen i LLH ikke hadde helt styring på regnskapene, og det skapte en situasjon som var lite gunstig for arbeidet videre. Ifølge Møllerop fikk de vite på et landsstyremøte at organisasjonen manglet penger. – Derfor kunne vi ikke gjøre nødvendige grep for blant annet å styrke organisasjonen lokalt. Ledelsen finner sikkert unnskyldninger for rotet i regnskapet, men det mener jeg ikke skal skje. Overkjørt av ledelsen LLHs ledelse har lagt frem en beretning for landsmøtet de kaller landsstyrets beretning. – Denne beretningen er aldri blitt godkjent av landsstyret. Den kan derfor ikke anses som landsstyrets beretning, mener Møllerop. – Forøvrig kommer dette inn i rekken av mangel på evaluering og gode og langsiktige prosesser som hele organisasjonen skulle være en del av. Det er dette jeg har savnet de siste to årene. For meg er det utrolig viktig at vi nå fokuserer på veien videre og hvor vi skal være om to år. Den debatten bidrar jeg gjerne til, sier Christian Møllerop. – Mener du med dette at du ønsker å kaste Jon Reidar Øyan som leder i LLH? – Det har jeg ikke noe ønske om å ta stilling til. Øyan representerer et sentralstyre bestående av flere mennesker. Derfor blir det feil å laste Øyan alene for det jeg kritiserer, sier Møllerop. – Din tidligere nestleder i LLH Oslo og Akershus, Karina Ødegård, har nå lansert seg selv som lederkandidat til LLH, støtter du henne? – Jeg syns det er flott at vi har to kandidater til ledervervet.